(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
https://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%A1%D0%90.jpg
Кушнірчук Сергій Анатолійович
Директор департаменту, Департамент земельних ресурсів

​Вирішує ряд питань у сфері земельних відносин, зокрема, приймає участь у створені умов для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель міста, для управління земельними ресурсами, вирішені питань які стосуються розроблення та затвердження землевпорядної документації, оформлення власності (користування) земельними ділянками, надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, згідно до компетенції.

Особистий прийом громадян:
1-а та 3-я середа з 15-00 до 17-00​
вул. Пушкіна, 38

Пряма телефонна лінія:  
1-а середа з 17-00 до 18-00
0432 53-12-07
Звернення:
29 вересня 2020

Згідно Закону України № 996, «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 підставою для здійснення перерахувань з коштів підприємства не може бути усне повідомлення телефоном людини про наявнісь/відсутність заборгованості.

Прошу надати документ, в якому відображено причину виникнення заборгованості, її терміні та підстави. В стандартах бухгалтерського обліку, що діють на території України такий документ насить назву «Акт взаєморозрахунків».

Будемо дуже вдячні, якщо ви зреагуєте на наше звернення


Відповідь:
16 жовтня 2020

Розглянувши Ваше звернення на сайт Вінницької міської ради від 29.09.2020 р. (вх.№Г-37-100633) щодо нарахування плати за користування землею відповідно до договору про встановлення земельного сервітуту по вул. Академіка Янгеля, 50, повідомляю наступне.

На підставі рішення Вінницької міської ради від 30.09.2016р. №423 між Громадською організацією феміністичне об'єднання «Прогресивні жінки» та Вінницькою міською радою укладено договір про встановлення земельного сервітуту (далі - Договір) на ідеальну частку прибудинкової території площею 0,0112га багатоквартирного будинку по вул. Академіка Янгеля, 50 в м. Вінниця, для громадських потреб (обслуговування нежитлового приміщення), який зареєстрований 15.11.2016р. за №897/11-16.

Договірні відносини щодо користування земельними ділянками визначаються цивільно-правовими угодами, зміст та порядок укладених яких регулюється Земельним кодексом України від 25 жовтня 2001 року №2768-III зі змінами та Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами.

Земельний сервітут на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади встановлюється на підставі договору між власником земельної ділянки та її користувачем.

Відповідно до п.4 Договору здійснюється нарахування та плата за встановлення земельного сервітуту.

Враховуючи вищевикладене, договір не передбачає складання актів взаєморозрахунків чи будь яких інших додаткових документів.

Також інформую, що на підставі звернення від 05.10.2020р. №107 (вх. №01-19-53866) та пакету документів департаментом земельних ресурсів підготовлено відповідний проект рішення щодо припинення договору про встановлення земельного сервітуту від 07.11.2016 р., зареєстрованого за № 197/11-16 від 15.11.2016 р., укладеного з Громадською організацією феміністичне об'єднання «Прогресивні жінки» на частку прибудинкової території багатоквартирного будинку площею 0,0112 га, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 50, який був поданий на розгляд чергового засідання  виконкому міської ради.

Вкладення