(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
https://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/ivanovii.jpg
Іванов Ігор Іванович
Начальник відділу, Відділ по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

​Вирішує питання підвищення рівня самоорганізації населення багатоквартирних житлових будинків та забезпечення розвитку ОСББ, підвищення рівня обізнаності населення щодо створення та засад діяльності ОСББ, формування місцевих програм щодо створення та розвитку ОСББ, забезпечення сприяння ініціативним групам власників квартир та нежитлових приміщень у вирішенні питань, пов'язаних із створенням ОСББ, забезпечення взаємодії Вінницької міської ради з  ОСББ, ініціативними групами по створенню ОСББ, участь у роботі установчих зборів по створенню ОСББ шляхом забезпечення належного представника від Вінницької міської ради, підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

Особистий прийом громадян:
2-й четвер з 10-00 до 11-00
Кімната особистого прийому №2

Пряма телефонна лінія:
2-й четвер з 09-00 до 10-00
2-а п'ятниця з 09-00 до 10-00
0432  59-51-81

 

Звернення:
03 вересня 2020

​Звертаюсь до Вас від імені співвласників багатоквартирного будинку, що знаходиться за адресою , вулиця Жуковського 10. До Вас на реєстрацію , подані  документи про створення ОСББ в нашому будинку. Прошу  ретельно перевірити їх на відповідність  до закону про ОСББ. Створення цього ОСББ проходить з порушеннями закону . Оголошення про  дату і час проведення зборів не розміщувались на дошках для об‘яв в підїздах нашого будинку. Роз‘яснувальна робота не проводилась. Згідно закону передача повідомлення про збори здійснюється особисто в руки (під розписку) або надсилається рекомендованим листом.Цього зроблено не було. Я не отримував ні повідомлення, ні листа. По факту , велика кількість співвласників також не отримала оповіщення про установчі збори.  Тому на зборах були присутні біля 20 жителів будинку. Прошу вас звернути на це увагу і оцінити дії ініциативної групи і законність сворення ОСББ.

Відповідь:
22 вересня 2020

Відділом по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради розглянуто Ваші звернення від 02.09.2020 р. № В–35–82065, від 03.09.2020 р. № В–35–82591 щодо прохання дати оцінку діям ініціативної групи зі створення ОСББ та перевірити законність ймовірного створення ОСББ за адресою: м. Вінниця, вул. Жуковського, 10, про що, в межах своїх повноважень, повідомляємо наступне.

Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначаються та регулюються Законом України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (https://cutt.ly/dd6b17M). Особи винні у недотриманні вимог цього Закону; порушенні прав власників (користувачів), їх об'єднань і асоціацій; порушенні статуту об'єднання та протидії його виконанню; створенні, організації діяльності або ліквідації об'єднання з порушенням законодавства, державних стандартів і норм; незаконному привласненні майна, що перебуває у спільній власності; недотриманні умов договорів, укладених відповідно до цього Закону, – несуть цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність відповідно до закону. Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень (ст. 29 ЗУ «Про ОСББ»).

Крім того, особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, правові, організаційні та економічні відносини, пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління визначаються та регулюються Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (https://cutt.ly/id6b4XH).

Статтею 6 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» передбачено наступне. Об'єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об'єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку. Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування («за» чи «проти»). Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут. Державна реєстрація об'єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об'єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Варто зауважити, що державну реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку можуть здійснювати не лише адміністратори «Прозорих офісів» Вінницької міської ради, а й державні та приватні нотаріуси Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Акцентуємо Вашу увагу на тому, що вичерпний перелік підстав зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації визначений у частині 1 статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), а саме:

 1. подання документів або відомостей, визначених Законом, не в повному обсязі;
 2. невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону;
 3. невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 4. невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 5. невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 цього Закону;
 6. несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;
 7. подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

  Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення. Протягом встановленого строку заявник має можливість усунути підстави для зупинення розгляду документів та подати необхідні документи, в цьому випадку поновлюється строк розгляду документів. Варто звернути увагу, що у разі поновлення розгляду документів обчислення строку розгляду документів, поданих для державної реєстрації, і проведення реєстраційних дій починається з дня подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів.

  Крім зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, за умови наявних підстав, передбачених частиною 1 статті 28 Закону, державний реєстратор зобов'язаний відмовити у державній реєстрації у разі, якщо:
 1. документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 2. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
 3. документи подані до неналежного суб'єкта державної реєстрації;
 4. не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 5. документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
 6. документи суперечать статуту громадського формування;
 7. порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
 8. невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;
 9. щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 10.  щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному реєстрі міститься запис про судове рішення щодо визнання повністю або частково недійсними рішень засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи, якщо таке рішення або його частину визнано недійсними, зміни до установчих документів юридичної особи є підставою для проведення реєстраційних дій;
 11.  документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:
  – раніше строку, встановленого Законом;

  – щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи, та/або є засновником третейського суду;

  – в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання або поділу;

  – щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

  – щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та відсутні відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи;

  – щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;

  – щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження;

  – щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство.

  Враховуючи вищезазначене, Вінницька міська рада не має повноважень вирішити порушені Вами у зверненнях питання, а саме – дати оцінку діям ініціативної групи зі створення ОСББ, перевірити законність та зупинити ймовірну реєстрацію ОСББ у багатоквартирному будинку № 10 по вулиці Жуковського. 


Вкладення