(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
https://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/ivanovii.jpg
Іванов Ігор Іванович
Начальник відділу, Відділ по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

​Вирішує питання підвищення рівня самоорганізації населення багатоквартирних житлових будинків та забезпечення розвитку ОСББ, підвищення рівня обізнаності населення щодо створення та засад діяльності ОСББ, формування місцевих програм щодо створення та розвитку ОСББ, забезпечення сприяння ініціативним групам власників квартир та нежитлових приміщень у вирішенні питань, пов'язаних із створенням ОСББ, забезпечення взаємодії Вінницької міської ради з  ОСББ, ініціативними групами по створенню ОСББ, участь у роботі установчих зборів по створенню ОСББ шляхом забезпечення належного представника від Вінницької міської ради, підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

Особистий прийом громадян:
2-й четвер з 10-00 до 11-00
Кімната особистого прийому №2

Пряма телефонна лінія:
2-й четвер з 09-00 до 10-00
2-а п'ятниця з 09-00 до 10-00
0432  59-51-81

 

Звернення:
14 травня 2020

​Доброго дня, Ігоре Івановичу.

У моєму рахунку ОСББ "Фортуна-40",  крім вартості управління будинком, внесено окремий пункт оплати "Добровільний внесок", що перевищує саму вартість управління, і обидві суми виводяться в колонку "До сплати". Таким чином, голова ОСББ    ЗОБОВ'ЯЗУЄ співвласника оплатити "добровільний" внесок на документацію, що є порушенням конституційних прав громадян. 

До того ж, отримуючи безготівкову субсидію, вияснила, що Ощадбанк сплачує все по рахунку,  не розділяючи суму на управління і "добровільний внесок".  Третій місяць поспіль, не питаючи мого "добровільного" бажання, банк сплачує цей внесок за мій рахунок та за рахунок держави, обкарадаючи її.

Внесіть, будь ласка, ясність в цю проблему.  У мене немає ні бажання, ні надлишкових коштів для цього "добровільного внеску".  За три місяці на 1146 грн. оформлено документації ОСББ лише за кошт однієї квартири!


Відповідь:
01 червня 2020

Відділом по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради розглянуто Ваше звернення від 15.05.2020р. №Г-35-31543 щодо сплаченого Вами так званого «добровільного внеску» на рахунок ОСББ «Фортуна–40», про що повідомляємо наступне.

У телефонній розмові від 22.05.2020 року із головою правління ОСББ «Фортуна–40» Марковим М.М. було з'ясовано, що в березні 2020 року Ви оплатили 597 грн.: 214,80 грн. – за послугу з управління багатоквартирним будинком та одноразовий добровільний внесок у сумі 382,20 грн. (із розрахунку: 6 грн./м2 від загальної площі Вашого житлового приміщення) на покриття витрат із виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового багатоквартирного будинку № 40 по вулиці Шевченка в частині комплексного утеплення фасаду по програмі «Теплий дім» (Урядова програма «теплих кредитів»). Зі слів Михайла Миколайовича, цього ж дня – 22 травня – і він, і головний бухгалтер ОСББ «Фортуна–40» надали Вам детальні роз'яснення з приводу порушеного Вами питання.

Додатково інформуємо, що відповідно до статті 23 Господарського кодексу України органам та посадовим особам місцевого самоврядування заборонено втручатися у господарську діяльність суб'єктів господарювання, зокрема – об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Окрім того, згідно зі статтею 24 Закону України «Про місцеве самоврядування»  органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Натомість, відповідно до статті 14 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» № 2866-III, Редакція від 19.07.2017 року, (надалі – ЗУ «Про ОСББ») Ви, як співвласник ОСББ, маєте право вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства, знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки, одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання тощо. Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.      

Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо у майбутньому вирішувати питання щодо фінансово-господарської діяльності Вашого об'єднання за згодою сторін, звернувшись до статутних органів ОСББ «Фортуна–40».

Згідно зі статтею 10 ЗУ «Про ОСББ» органами управління об'єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об'єднання. Вищим органом управління об'єднання є загальні збори. Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх співвласників. Рішення загальних зборів оприлюднюється. Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та робити з них копії. Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

Для керівництва поточною діяльністю ОСББ обирається правління, яке має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом. Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до статті 15 ЗУ «Про ОСББ» співвласник зобов'язаний виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень, своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі, виконувати передбачені статутними документами обов'язки перед об'єднанням тощо. Відтак – для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків об'єднання має право вимагати від співвласників своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об'єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів (ст. 17 ЗУ «Про ОСББ» ).

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, встановлюються загальними зборами об'єднання відповідно до законодавства та статуту об'єднання (ст. 21 ЗУ «Про ОСББ»).  

Згідно з частиною 3 статті 23 ЗУ «Про ОСББ» внески на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що перебуває у спільній власності, визначаються статутом об'єднання та/або рішенням загальних зборів. Тому, відповідно до абзацу дванадцятого частини першої статті 7 у вищезазначеному Законі України, у статуті має бути визначено порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат.

Відповідно до статті 20 ЗУ «Про ОСББ» частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. Частка участі співвласника квартири та/або нежитлового приміщення визначається відповідно до його частки як співвласника квартири та/або нежитлового приміщення. Спори щодо визначення частки співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, експлуатацію, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку вирішуються в судовому порядку.


Вкладення