(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
http://www.vmr.gov.ua/Executives/ContentLibrary/e862381a-fe9d-4f3e-9368-638d9459f4ac/2/Копия%20DSC_0850!.JPG
Якубович Галина Анатоліївна
Заступник міського голови, Виконавчий комітет Вінницької міської ради

В​​ирішує питання соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді.​

Особистий прийом громадян:
1-а, 2-а, 3-я, 4-а середа: з 10-00 до 12-00
Кімната особистого прийому №1

Звернення:
24 квітня 2020

До звернень від 23.03.2020 № Я-01-26938

від 24.03.2020 № 27-Я-37728

 

На № Я-01-26938/10010 від 10.04.2020

 

Шановна Галина Анатоліївна!

 

Дякую за пораду пересічному громадянину – вивчити вимоги нормативних документів з питання організації ізоляції та догляду за особою з інвалідністю (з тяжкими психічними розладами) та самостійно розібратись зі змістом чисельних Стандартів, Регламентів, Інструкцій, тощо. Через необізнаність я, можливо, не зміг з першого разу донести важливість, актуальність і особливості ситуації, яка може відбутись і до якої, на цей час, не готові ні виконавчі органи місцевого самоврядування, ні заклади охорони здоров'я. Тому, спробую ще раз описати проблему:

Існує(ють) особа(и) з інвалідністю 1 групи «А»: повнолітня (32 роки); з тяжким психічним розладом - порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам'яті, який позбавляє особу здатності адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і поведінку; нездатна до самообслуговування; недієздатна (подібних до неї в Вінниці чимало).

 

Згідно статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» держава, серед іншого,  гарантує:

надання у державних та комунальних закладах з надання психіатричної допомоги безоплатної діагностичної, консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги в амбулаторних і стаціонарних умовах;

надання соціальних послуг інвалідам та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, у тому числі з догляду, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

З метою забезпечення громадян різними видами психіатричної допомоги та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень:

створюють заклади з надання психіатричної допомоги, заклади соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади;

забезпечують належні умови для надання психіатричної допомоги та реалізації прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади;

організовують місця проживання для осіб, які страждають на психічні розлади і потребують спеціальних умов проживання та (або) втратили соціальний зв'язок;

забезпечують відповідно до закону надання соціальних послуг особам, які страждають на психічні розлади, здійснюють відповідно до законів інші заходи щодо соціального та правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади.

Згідно п. 10 Стандарту 2 « Амбулаторно-поліклінічна допомога пацієнтам з підозрою на COVID -19» за неможливості самоізоляції за епідеміологічними критеріями показана ізоляція у визначений рішенням місцевими органами влади окремий заклад.

Одночасно, згідно статті 55 ЦКУ опіка встановлюється з метою забезпечення особистих прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки. Відповідно до вимог статті 67 ЦКУ опікун зобов'язаний дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та лікуванням.

Саме тому, служби соціального захисту, працівники медичних закладів і опікун(и), повинен(ні) точно знати, що треба робити та вміти правильно діяти за умови настання складних життєвих обставин (як то пандемія «Коронавірусної хвороби (COVID-19)») і в такій (потенційній) ситуації:

 

бригада екстреної медичної допомоги, яка виїхала (особливо у неробочий час, чи у ночі) на виклик до помешкання хворої особи з підозрою на COVID-19, діючи згідно інструкцій, виявляє:

у хворої особи – опікуна наявність показників для термінової госпіталізації з підозрою на COVID-19, а у його  підопічного (особи з тяжкими психічними розладами)відсутність показників для стаціонарного лікування хвороби COVID-19; до того ж, за місцем проживання не має іншого опікуна, який забезпечить підопічному постійний сторонній догляд і медичну допомогу.

Запитання для вирішення: 1) чи буде здійснено госпіталізацію підопічного (особу з тяжким психічним розладом) одночасно з опікуном; 2) якщо відповідь – «ні», то на час хвороби опікуна хто, де і яким чином організує контактній особі – підопічному (особі з тяжкими психічними розладами) ізоляцію, моніторинг стану здоров'я, постійний сторонній догляд (у тому числі медичний, психіатричний, тощо).

 

Нажаль, ні стаття 13 ЗУ «Про психіатричну допомогу», ні вимоги Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» затверджених наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722, на які вказано у відповіді на моє звернення, не містять корисної інформації для вирішення порушеного питання. До того ж, більш ретельним дослідженням проблеми встановлено:

працівники «Гарячих ліній» і соціальних служб області та міста не знають як діяти з порушеного питання;

диспетчери екстреної медичної допомоги не мають інструкцій як правильно діяти за настання подібної ситуації;

під час госпіталізації опікуна без одночасної госпіталізації підопічної особи (особи з тяжкими психічними розладами) неможливо виконати вимоги пункту 5 Стандарту 1 «Організація протиепідемічних заходів та медичної допомоги в осередку інфікування SARS-CoV-2» та вимоги Стандарту 2 «Амбулаторно-поліклінічна допомога пацієнтам з підозрою» на COVID-19.

Як наслідок – особа з інвалідністю може бути залишена у небезпеці з настанням трагічного результату.

 

Серед причин виявлених недоліків є такі:

в змісті Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» відсутні будь-які інструкції (регламенти, посилання) для працівників системи охорони здоров'я (всіх ланок), опікунів та представників органів влади щодо врахування потреб повнолітніх осіб з тяжкими психічними розладами в особливих (непланових, термінових, специфічних) випадках під час боротьби з пандемією COVID-19.

неврахування в зазначених Стандартах вимог статті 14 Закону України «Про психіатричну допомогу», тощо.

 

З огляду на вищевикладене та зважаючи на прогалини, неузгодженості й суперечності в нормативних документах щодо забезпечення права на гідну медичну допомогу повнолітнім особам з тяжкими психічними розладами в умовах пандемії і нагальну потребу в попередженні та усуненні обумовлених вищезазначеними проблемами негативних наслідків та відновленні порушених прав, пропоную:

 

1. Підготувати звернення до Міністерства охорони здоров'я України з пропозицією розглянути можливість опрацювати зміни і доповнення до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», а саме:

а) До Стандарту 1. Організація протиепідемічних заходів та медичної допомоги в осередку інфікування SARS-CoV-2 внести такі зміни:

пункт 1 Розділу «Обов'язкові критерії якості» викласти в редакції:

«1. В закладах охорони здоров'я слід адаптувати та затвердити клінічні маршрути пацієнтів (додаток 1) з урахуванням потреб осіб з тяжким психічним розладом. Медична допомога надається відповідно до визначення випадку захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) (далі -СOVID-19) (додаток 2).»

б) До Стандарту 2 Амбулаторно-поліклінічна допомога пацієнтам з підозрою на COVID -19 додати пункт 11 такого змісту:

«11. За неможливості самоізоляції особи з тяжкими психічними розладами (наприклад, проживання разом з іншим опікуном), за епідеміологічними критеріями показана ізоляція у визначений рішенням місцевими органами влади заклад охорони здоров'я, що надає цілодобову стаціонарну медичну допомогу.»

в) До Стандарту 4 «Екстрена медична допомога для пацієнтів з COVID-19» внести такі зміни:

У п.п.1 Розділу «Обов'язкові критерії якості» після абзацу четвертого додати речення:

«збирається інформація чи є особа з підозрою на COVID-19 опікуном особи з тяжкими психічними розладами, яка проживає разом;

повідомити органи Національної поліції України про наявність у пацієнта з підозрою на COVID-19 підопічної особи з тяжкими психічними розладами, яка проживає разом;»

До п.п.5 Розділу «Обов'язкові критерії якості» додати пункт 5) такого змісту:

«5) Одночасно з прийняттям рішення щодо госпіталізації пацієнта (опікуна) з  підозрою на COVID-19 здійснити первинну оцінку медичного стану підопічної особи з тяжкими психічними розладами та її примусову госпіталізацію у визначений заклад охорони здоров'я для ізоляції.»

 

2. До вирішення питання з внесення змін та доповнень до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», та з метою оперативного реагування на ситуацію, що склалась, прошу Вас:

надати департаменту та закладам охорони здоров'я міста рекомендації виконкому міської ради щодо дії медичного персоналу за умови настання вищезазначеної ситуації;

розробити та довести до широкого загалу міста покрокову регіональну інструкцію «Що робити, якщо не має з ким залишити підопічну контактну особу з тяжкими психічними розладами, доки батьки, чи її законий(ні) представник(и) знаходиться на стаціонарному лікуванні».

Сподіваюсь на порозуміння у питанні відповідального ставлення до потреб осіб з тяжкими  психічними розладами, які можуть потрапити (вже потрапили) у скрутні життєві обставини, та позитивне вирішення порушене питання.

Про прийняте рішення прошу Вас повідомити у мою адресу.

 

Примітка: В галузі охорони здоров'я існує аналогічний стан справ (щодо врахування потреб осіб з тяжкими психічними розладами) під час опрацювання ситуації з необхідності термінової госпіталізації опікуна за тяжкими загальними захворюваннями (інфаркт, інсульт, нещасний випадок, тощо).

 

З повагою

Відповідь:
13 травня 2020

Виконавчі органи Вінницької міської ради розглянули Ваше звернення від 24.04.2020 року та в межах компетенції повідомляють наступне.

Стандарти надання медичної допомоги регламентують процес діагностики, лікування та профілактики та призначені для користування медичними працівниками. Державні стандарти, які затверджуються Міністерством охорони здоров'я України (далі – МОЗ), створюються з метою підвищення ефективності лікування пацієнтів шляхом систематизації сучасних підходів до тактики лікування окремих захворювань та уніфікації оптимальних режимів лікувально-діагностичного процесу.  На основі державних створюються регіональні стандарти і стандарти закладів охорони здоров'я - деталізовані й адаптовані до конкретних умов діяльності певних регіонів і ЗОЗ варіанти загальнодержавних стандартів лікування при певних захворюваннях та маршрути пацієнта.

Стандарт надання медичної допомоги при COVID-19 також затверджується МОЗ України, узгоджуються з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я та є адаптованими до потреб системи охорони здоров'я України. Вказаний стандарт регулярно оновлюється.

Наразі він є достатнім для організації необхідних протиепідемічних заходів та медичної допомоги населенню.

Надання медичної допомоги жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади з підозрою на COVID-19 та з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19 здійснюється відповідно до чинних стандартів, затверджених наказами МОЗ України та регламентуючих документів департаментів охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради. Також регулярно оновлюються клінічні маршрути пацієнтів відповідно до наявної епідемічної та клінічної ситуації.

Враховуючи зазначене вище, прийняття рішення медичними працівниками щодо алгоритму надання медичної допомоги пацієнтам з тяжкими психічними розладами та їх опікунам в разі підозри чи лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 буде здійснюватись з урахуванням конкретної клінічної ситуації з урахуванням принципу максимального дотримання прав та інтересів пацієнтів.

Ваші пропозиції надіслані закладам охорони здоров'я, підпорядкованим департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, для урахування при створенні локальних маршрутів пацієнтів.

Дякуємо Вам за активну громадську позицію та небайдужість до проблем охорони здоров'я.

Вкладення