(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
http://www.vmr.gov.ua/Executives/ContentLibrary/247664a8-e8ea-42ad-96ee-022917941fd0/4/monchak.jpg
Мончак Юлія Вікторівна
Начальник відділу, Відділ молодіжної політики

​Вирішує питання створення умов для самореалізації молоді та підлітків, активного їх залучення до суспільного життя територіальної громади міста, організації змістовного дозвілля за місцем проживання та у місцях масового відпочинку.​


Особистий прийом громадян:
1-й, 3-й понеділок з 9-00 до 10-00​
Кімната особистого прийому №2​

Пряма телефонна лінія:  
2-й понеділок з 10-00 до 11-00
0432 59-50-73
Звернення:
12 серпня 2019

​ДОБРОЕ УТРО.  ПРОШУ РАСМОТРЕТЬ ВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС НАШЕГО ГОРОДА .ЭТО ЧАСОВАЯ НОРМА И ЗАКОН ТРУДЯЩИХСЯ... АБСОЛЮТНОЕ ПРОТИВОЗАКОНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  .. ВСЕ РАБОТЫ ЗА ЧАСОВОЙ НОРМОЙ ЛЮДИ РАБОТАЮТ С ОДНЫМ ВЫХОДНЫМ ПО 10 -12 ЧАСОВ...   В ЕВРОПЕ СУЩЕСТВУЮВ  В КАЖДОЙ СТРАНЕ ПРОФСОЮЗИ ТРУДЯЩИХСЯ КОТОРЫЕ ЖЕСТКО ПО ЗАКОНУ КОНТРОЛИРУЮТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ   И ПРИ НЕ СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ  ШТРАФУЮТ ИЛИ ПОД СТАТЬЮ ВЕДУТ...  СКОЛЬКО МОГУТ ИЗДЕВАТЬСЯ В ВИННИЦЕ РАБОТОДАТЕЛИ НАД ЛЮДЬМИ ЛЮДИ НЕ ВИДЯТ ДЕТЕЙ И МУЖЕЙ РАБОТАЯ ЗА МИЗЕРНУЮ ЗАРПЛАТУ С ОДНЫМ ВЫХОДНЫМ АТО БЕЗ ВЫХОДНЫХ  ЕЖЕДНЕВНО ПО 10-12 ЧАСОВ-- ЭТО ЖЕ БЕЗЗАКОНГЕ..ЭТО ЖЕ ГЕНОЦИД РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ХУЖЕ РАБСТВА 17 ВЕКА...   ЖАЛКО БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ ИДУТ ПО УЛИЦАМ ГОРОДА С ОПУЩЕНЫМИ ГОЛОВАМИ УСТАВШИЕ НЕСЧАСТНЫЕ   .. КАК РАБЫ РАБОТАЮЩИЕ ЗА ГРОШИ..СКОЛЬКО ЛЕТ ЭТО БУДЕТ РАБСТВО ПРОДОЛЖАТЬСЯ В ГОРОДЕ НАШЕМ??    ГОР .СОВЕТ  ОБЯЗАН ДАВНО ВВЕСТИ ПРОФСОЮЗИ ЗАЩИТЫ ТРУДЯЩИХСЯ   И ПРОВОДИТЬ ТЩАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПО ГОРОДУ...     ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЙ НОРМЫ ЗАКОНА 40 ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ГОРОДА И ДВА ВЫХОДНЫХ...     АТО РАБОТОДАТЕЛИИЕ   ЧУВСТВУЮТ БЕЗНАКАЗАНОСТЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ И 90%  НАРУШАЮТ ТРУДОВОЙ ЗАКОН И КОДЕКС  ..   ТРУДЯЩИЕСЯ НИКАК НЕМОГУТ ЗАЩИТТИТЬ СЕБЯ В ТЯЖЕЛОЙ СИТУАЦИИ А ТАКЖЕ БОЯТЬСЯ УВОЛЬНЕНИЯ...ЭТО ЧЕСТЬ ГОРИСПОЛКОМУ ЗАЩИТИТЬ ЕТИ СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕ И МОЛОДЕЖИ --СОЗДАТЬ ПРОФСОЮЗИ И ТЩАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПРОВЕРКИ..ОЧЕНЬ ПРОСИМ ВАС СОЗДАТЬ ТАКИЕ СЛУЖБЫ.. ДЛЯ  СПРАВЕДЛИВОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ГОРОДА ВИННИЦИ..СПАСИБО БОЛЬШОЕ...  ЖДЕМ РЕШЕНИЯ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И АКТИВИСТЫ

Відповідь:
27 серпня 2019

У відповідь на Ваше звернення (вхідний реєстраційний індекс №Ш-01-73285 від 12.08.2019), в якому порушено питання щодо створення професійних спілок та служб для перевірок дотримання трудового законодавства, повідомляємо наступне.

Відповідно до частини третьої статті 36 Конституції України професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності.

Згідно до ст. 243 КЗпП України та відповідно до Конституції України та Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати професійні спілки з метою представництва, здійснення і захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі професійних спілок.

Згідно  з  Законом  України  "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (далі за текстом – Закон), професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (стаття 1).

Відповідно до ст.ст.6, 7 Закону, громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок. Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в закладі освіти.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.  

Частина перша статті 37 Закону та стаття  246 КЗпП України регламентують, що первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють свої повноваження через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не утворюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної спілки, який діє в межах прав, наданих Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та Статутом професійної спілки.

За приписами ст.42 Закону та 249 КЗпП України, роботодавець (власник або уповноважений ним орган) зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі або організації.

Порядок легалізації (реєстрації) профспілок встановлений статтею 16 вказаного Закону, відповідно до якого Профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу. Легалізація всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, інших профспілок та їх об'єднань здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань.

Статтею 259 Кодексу законів про працю України визначено, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 року №96 (далі - Положення), Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, який реалізує державну політику, крім іншого, з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Держпраця здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи (пункт 7 Положення).

Відповідно до Положення про Головне управління Держпраці у Вінницькій області, затвердженого наказом Державної служби України з питань праці від 03.08.2017 року №84, Головне управління Держпраці у Вінницькій області є територіальним органом Державної служби України з питань праці, що їй підпорядковується.

Згідно пункту 1 Положення про Управління, завданнями Управління, зокрема є здійснення нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення. 

Відповідно до п.п.5, 40 п. 4 Положення про Управління, Управління Держпраці відповідно до покладених на нього завдань, здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю; проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції.

Відповідно до частини третьої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад обласного значення належать повноваження щодо здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством (п.1 ч.3 ст.34).

За рішенням Вінницької міської ради від 24.11.2017 №949 Департамент самоврядного контролю Вінницької міської ради визначено відповідальним виконавчим органом ради за реалізацію зазначених контрольних повноважень на території міста Вінниці.

У разі обгрунтованого повідомлення про факти порушення законодавства про працю окремими роботодавцями, вказані уповноважені органи вживають заходи реагування у встановленому законодавством порядку.

 

Вкладення