(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
http://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
Войткова Валентина Романівна
Директор департаменту, Департамент соціальної політики

Вирішує питання сфери соціального захисту населення, надання благодійної грошової допомоги.​


Особистий прийом громадян:
Вівторок з 9-00 до 12-00​
Кімната особистого прийому №1


Пряма телефонна лінія:  
1-а середа з 09-00 до 10-00
0432 50-43-50
Звернення:
13 травня 2019

Доброго дня!

Підкажіть, будь ласка, коли у Вінниці з,явиться можливість скористатись сервісрм Муніципальна няня. При останньому моєму зверненні до департаменту соціального захисту, мені сказали, що ще немає програмного забезпечення.

Відповідь:
20 травня 2019
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради На Ваше звернення стосовно  отримання компенсації послуги «муніципальна няня»  повідомляє наступне.
30.01.2019 рік Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».
Даною постановою затверджений Порядок відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», який передбачає відшкодування батькам частини коштів за роботу няні.
Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня” Вам необхідно протягом місяця після укладення договору (укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею) подати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання наступні документи:
заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).
До заяви додаються копії:
свідоцтва про народження дитини;
паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;
у разі наявності, рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
Одночасно зазначаємо, що документи можуть бути надані в електронній формі, а саме:
електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.
До заяви додаються:
відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);
сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
сканована копія рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”.
Станом на 17.05.2019 року заяву для призначення послуги “муніципальна няня”  до управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики Ви не надавали. В телефонній розмові заступником начальника відділу контролю Вам надано інформацію щодо умов призначення компенсації послуги  “муніципальна няня”.

Вкладення