(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
http://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
Войткова Валентина Романівна
Директор департаменту, Департамент соціальної політики

Вирішує питання сфери соціального захисту населення, надання благодійної грошової допомоги.​


Особистий прийом громадян:
Вівторок з 9-00 до 12-00​
Кімната особистого прийому №1


Пряма телефонна лінія:  
1-а середа з 09-00 до 10-00
0432 50-43-50
Звернення:
11 квітня 2019

 

1. ДСПВМР

2. Керівнику ДСПВМР

Щербата Галина Сергіївна, інвалід 1А групи

130Пільги_вдові19

 

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.

Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.

Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.

Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп'ютерної техніки.

Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».

Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.

Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.

Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.

У цьому листі я об'єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян».

При об'єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об'єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.

Роз'яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» не вимагається надання заявниками адреси місця проживання, яка, до того ж, визнана законом конфіденційною інформацією.

І. ФАКТИ

1. 1 січня 2019 року помер мій чоловік Щербатий Михайло Федорович, учасник ВВвійни та інвалід 1А групи, який перебував на обліку в ДСПВМР. Офіційна інформація щодо факту смерті отримана ДСПВМР.

2. Станом на сьогодні ДСПВМР не надав мені як вдові померлого жодної інформації про мої нові права та пільги, а також про порядок їх набуття, не надав жодного документу про мій новий статус, не зробив жодних виплат на мою користь. На сайті ДСПВМР відсутні жодні акти індивідуальної дії щодо мене, вчинені ДСПВМР. Це означає, що ДСПВМР не надав мені інформаційного доступу до жодних моїх прав людини, забезпечення яких є обов'язком ДСПВМР та його посадових осіб.

  1. Так само, ніколи раніше ДСПВМР не надавав мені жодного інформаційного доступу до жодних моїх прав людини, забезпечення яких є обов'язком ДСПВМР та його посадових осіб – ні шляхом персонального інформування, ні шляхом оприлюднення на власному сайті актів індивідуальної дії щодо мене, вчинені ДСПВМР.

3. Я підтверджую мою домашню адресу – вона є та ж, яку я надала раніше і яку перевірили представники ДСПВМР, здійснивши візит до мого помешкання 07.02.19. Моя сім'я складається з 1 людини, мої доходи – виключно пенсійні виплати в таких розмірах:

янв.181840,68
фев.181840,68
мар.181840,68
апр.181858,37
май.181858,37
июн.181858,37
июл.181858,37
авг.181858,37
сен.181858,37
окт.181858,37
ноя.181858,37
дек.181866,17
янв.192038,37
фев.192038,37
мар.192138,37
апр.192138,37

 

ІІ. ВИМОГИ ЗВЕРНЕННЯ

4. Прошу:

  1. видати мені усі передбачені законами України та іншими нормативами документи про мої статуси, включно ті, які видаються вдові такого померлого, як мій чоловік.
  2. виплатити мені усі належні за законами України виплати після смерті чоловіка, включно соціальну допомогу до 5 травня, якщо така передбачена законом.
  3. Надати мені в натурі усі інші послуги тощо на які я маю право.
  4. Повідомити мені:
   1. усі виплати, на які я маю право після смерті чоловіка за законами України.
   2. усі мої права та пільги, на які я маю право в своїх статусах та при таких доходах.
   3. усі передбачені нормативно статусні документи, які видаються особам з такими статусами, які маю я.
   4. усі оприлюднені на сайті ДСПВМР вчинені щодо мене акти індивідуальної дії ДСПВМР, та надати мені прямі лінки на їх оприлюднення.
   5. Хто конкретно з працівників ДСПВМР веде мої справи (закріплений за мною), яким документом закріплений і з якого періоду часу? Прошу надати належно засвідчені копії усіх документів про закріплення за мною конкретних працівників ДСПВМР.
   6. Хто конкретно з працівників ДСПВМР зобов'язаний надавати мені інформаційний доступ до моїх прав та пільг і з якого періоду часу зобов'язаний? Прошу надати належно засвідчені копії усіх документів про покладення таких обов'язків на конкретних працівників ДСПВМР.
   7. Надати мені на вказану під час подання цього звернення мою приватну електронну адресу читабельну належно засвідчену цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) моєї інвалідної справи, що ведеться ДСПВМР.
  5. Відповідь та рішення за цим зверненням, які також вимагаю оприлюднити на сайті ДСПВМР як акти індивідуальної дії щодо мене.

ІІІ. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

5. Прошу ДСПВМР надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз'яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 5 окремих документів з 5 правових питань стосовно правового врегулювання в Україні:

  1. Які права та пільги мають вдови учасників ВВвійни, включно інвалідів 1А групи?
  2. Які права та пільги мають інваліди 1А групи?
  3. Які права та пільги мають люди з доходами 2 138,37 грн./міс. і менше станом на квітень 2019 року?
  4. Правове врегулювання надання ДСПВМР цільовому контингенту інформаційного доступу до їх прав та пільг.
  5. Нормативне врегулювання оприлюднення актів індивідуальної дії на сайтах органів публічної влади.

6. При посиланні на підзаконний нормативний акт, включно органу виконавчої влади (рішення уряду, відомчий нормативний акт тощо), яким встановлені чи обмежені права людини та її обов'язки, прошу в УСІХ таких випадках наводити посилання на релевантний закон, інше джерело права України, в якому так само і первинно встановлені чи обмежені права людини та її обов'язки. При відсутності відповідних законів, інших джерел права наявний підзаконний нормативний акт (рішення уряду, відомчий нормативний акт тощо), яким встановлені чи обмежені права людини та її обов'язки, є ухваленим без наявних повноважень, тобто, ultra vires, а тому є протиправним. Такі нелегальні акти заборонені до застосування усіма, а відтак, не можуть застосовуватися при наданні владою правової інформації та роз'яснень законодавства.

7. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних 5 письмових консультацій складає не більше 2-3 днів. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає (з коригуванням станом на березень 2019 року) від 1 500 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 2 000 грн.

  1. При неможливості надання мені ДСПВМР запитаної первинної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 5 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання потрібної мені правової допомоги.

ІV. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ'ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТОМ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

8. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені публічну інформацію, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, яка одночасно є інформацією, необхідною мені для реалізації моїх прав людини та моїми персональними даними, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:

  1. Загальна кількість прав та пільг, які мають вдови учасників ВВвійни-інвалідів 1А групи.
  2. Перелік прав та пільг, які мають вдови учасників ВВвійни-інвалідів 1А групи.
   1. Джерела права, якими встановлені права та пільги, які мають вдови учасників ВВвійни-інвалідів 1А групи. Прошу навести назви всіх релевантних законів тощо та джерела (прямі лінки) їх оприлюднення на сайті Верховної Ради України.
  3. Повідомити мені:
   1. усі виплати, на які я маю право після смерті чоловіка за законами України.
   2. усі мої права та пільги, на які я маю право в своїх статусах та при таких доходах.
   3. усі передбачені нормативно статусні документи, які видаються особам з такими статусами, які маю я.
   4. усі оприлюднені на сайті ДСПВМР вчинені щодо мене акти індивідуальної дії ДСПВМР, та надати мені прямі лінки на їх оприлюднення.
   5. Хто конкретно з працівників ДСПВМР веде мої справи (закріплений за мною), яким документом закріплений і з якого періоду часу? Прошу надати належно засвідчені копії усіх документів про закріплення за мною конкретних працівників ДСПВМР.
   6. Хто конкретно з працівників ДСПВМР зобов'язаний надавати мені інформаційний доступ до моїх прав та пільг і з якого періоду часу зобов'язаний? Прошу надати належно засвідчені копії усіх документів про покладення таких обов'язків на конкретних працівників ДСПВМР.
   7. Перелік працівників ДСПВМР, уповноважених на оприлюднення на сайті ДСПВМР актів індивідуальної дії.
   8. Надати мені на вказану під час подання цього звернення мою приватну електронну адресу читабельну належно засвідчену цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) моєї інвалідної справи, що ведеться ДСПВМР.
  4. Відповідь та рішення за цим зверненням, які також вимагаю оприлюднити на сайті ДСПВМР як акти індивідуальної дії щодо мене.
  5. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові посадових осіб, відповідальних за розгляд та вирішення цього мого листа.
  6. Посаду(и), прізвище(а), ім'я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДСПВМР, кому буде доручено надання мені роз'яснень законодавства.
  7. Рішення (оригінал – на мою домашню адресу, надану раніше) за наслідками розгляду цього звернення та джерело його офіційного оприлюднення на сайті ДСПВМР.
  8. Письмову відповідь на це звернення.
  9. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) листів до органів пересилання з доказами надсилання (вручення) їх адресатам.
  10. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ДСПВМР цього листа.
  11. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації ДСПВМР.

Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».

Роз'яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов'язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.

Відповідь на це звернення прошу зробити публічною та оприлюднити на сайті ДСПВМР після цього звернення та надіслати на вказану мною електронну адресу.

Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України", пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені у встановлений законом 5-денний строк на мою електронну адресу.

11.04.19.

Підпис: Г.С. Щербата


Відповідь:
16 квітня 2019

Відповідь надіслано на вказану електронну адресу.

07.05.2019

На Ваше звернення  від 11.04.2019 року Щ-01-34639 щодо надання інформації згідно з переліком повідомляємо наступне.

Статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»( далі- Закон) визначено, що його чинність поширюється на дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок Великої Вітчизняної війни, а також дружини (чоловіки) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

Пільги членам сім'ї померлих учасників війни передбачені ст.15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Листом від 29.03.2019 року Щ-01-29731 Вас було повідомлено, що  так як Щербатий М. Ф., мав статус «Учасник війни» та був визнаний особою з інвалідністю відповідно до ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Ви маєте право на встановлення статусу члена сім'ї померлого ветерана війни та отримання відповідного посвідчення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 затверджено Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни та прирівняних до них осіб.

Згідно з п.2 вказаного Положення, посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації.

За таких обставин, для отримання пільг членам сім'ї померлих учасників війни передбачених ст.15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Вам необхідно надати відповідні документи та оформити  посвідчення.

Вкотре інформуємо, що для вирішення даного питання, Вам або Вашому законному представнику необхідно звернутися до управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики міської ради за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, буд. 30, 2 поверх, ЦАП «Прозорий офіс» з понеділка по четвер з 900 до 1700 год., п'ятниця з 900 до 1600 год.(крім вихідних та святкових днів). При собі мати такі документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та фото 3*4 – 1 шт.

 Разом з тим повідомляємо, що офіційним листом (лист №08-00-019-19784 від 18.04.2019 р.) який відправлено 18.04.2019 року в 17.42 год на електронну пошту foi+request-48289-d5d7865e@dostup.pravda.com.ua, яка була зазначена в зверненні від 11.04.2019 року №Щ-01-34639 Вас було повідомлено про те, що представники управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики міської ради відвідають Вас 19.04.2019 року в період з 11-00 до 12-00 год. за місцем проживання з метою надання допомоги в отримані посвідчення «Член сім'ї померлого ветерана війни».

19 квітня 2019 року, в зазначений в повідомленні час,  працівники департаменту соціальної політики вийшли за місцем Вашого проживання, разом з тим двері їм ніхто  не відчинив.

В разі   отримання зазначеного вище посвідчення Ви або Ваш законний представник можете звернутись до управління соціального захисту населення (Правобережне) департаменту соціальної політики міської ради за адресою: м. Вінниця, проспект Космонавтів, буд. 30, 2 поверх, ЦАП «Прозорий офіс» з понеділка по четвер з 900 до 1700 год., п'ятниця з 900 до 1600 год.  (крім вихідних та святкових днів) за отриманням наступних послуг:

1) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад» від  22 лютого 2006 р. № 18, зі змінами7.

2) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю).

3) 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014 року №409, зі змінами;

4) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право» від 20.05.2009 року №565, зі змінами;

5) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.

Порядок користування послугами зв'язку та оплати за встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України.

Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання виплати у 2019 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» від 20.03.2019 року №237.

Щодо пільг особі з інвалідністю згідно Закону України «Про основи захищеності осіб з інвалідністю в Україні» повідомляємо, що статтею 38 даного Закону передбачені пільги особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації.

Порядок та умови забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю лікарськими, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, санаторно-курортними путівками, автомобілями, а також переліки технічних та інших засобів реабілітації і виробів медичного призначення визначає Кабінет Міністрів України.

Забезпечення протезно-ортопедичними, технічними та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо) здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів», зі змінами.

Особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитині з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням може бути безоплатно переданий у власність після закінчення 10-річного строку експлуатації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням членів її сім'ї може бути переданий у їх власність безоплатно у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Технічні та інші засоби реабілітації можуть бути залишені у власності членів сім'ї померлої особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 року № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями», зі змінами.

Особи з інвалідністю і діти з інвалідністю за наявності медичних показань мають право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 року № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад», зі змінами.

Особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю), мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі) за наявності посвідчення чи довідки, зазначених у цьому Законі, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю), мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Постанова Кабінету Міністрів «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах» від 14.03.2018 року № 197.

Разом з тим повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017р. № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» передбачено механізм виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" і "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Розмір пенсії та державної соціальної допомоги на місяць визначається з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством.

Непрацюючим малозабезпеченим особам допомога надається на підставі особистої заяви, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю - на підставі особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), поданої районному органові соціального захисту населення.

Для отримання допомоги особи з інвалідністю та діти з інвалідністю або один із батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають до заяви копії:

паспорта та/або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби - копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

Копії документів, поданих для отримання допомоги, засвідчуються посадовими особами органу соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги.

Районний орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, використовує інформацію про розмір пенсії та державної соціальної допомоги, що виплачується особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю і непрацюючим малозабезпеченим особам, які звернулися за наданням допомоги, з урахуванням даних автоматизованої системи обробки документів щодо призначення та виплати пенсій, центрального сховища баз даних Мінсоцполітики або даних, зазначених у довідках, виданих органами, що виплачують таким особам пенсії та/або державну соціальну допомогу.

Регіональний або районний орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, перевіряє правильність оформлення заяви та достовірність викладених у ній відомостей про заявника.

Допомога надається регіональними або районними органами соціального захисту населення один раз на рік у розмірі 50 відсотків установленого законом на дату звернення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 Щодо перерахунку житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з вересня 2018 року  та з січня 2019 року,  повідомляємо наступне.

Під час опрацювання звернення Щербатої Наталії Михайлівни (Щ-08-12306 від 01.02.2019 року 9-19Перерах.субсидії) щодо перерахунку житлової субсидії з вересня 2018 року та з січня 2019 року, із наданням в електронній формі відомостей про фактичне місце проживання доньки Щербатої Анастасії Віталіївни у м. Львів (а саме: з 01.09.2018 року навчається в НУЛП на денній формі на державному замовленні), спеціалістами управління 01.02.2019 року були сформовані заява про призначення субсидії та декларація про доходи (з вересня 2018 року). Під час опрацювання звернення щодо перерахунку житлової субсидії з січня 2019 року, із наданням в електронній формі відомостей про смерть 01.01.2019 року  батька Щербатого М. Ф., спеціалістами управління 01.02.2019 року були сформовані заява про призначення субсидії та декларація про доходи (з січня 2019 року).

Згідно п.13 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. №848 (із змінами від 27.12.2018 року застосовується з 01.01.2019 року) (далі Положення) для призначення житлової субсидії громадянин подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через АТ "Ощадбанк" за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - заява);

декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація).

Заява та декларація можуть бути надіслані структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника поштою або в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів місцевого самоврядування з накладенням електронного цифрового або електронного підпису, створеного шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.

У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, в яких відсутній електронний цифровий або електронний підпис із застосуванням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків, житлова субсидія призначається лише після підписання заявником зазначених документів у паперовій формі протягом місяця з дня подання заяви та декларації в електронній формі, зокрема під час складання акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. У разі коли заяву та декларацію в зазначений строк не підписано незалежно від причин відсутності підпису заявника, громадянин (у разі бажання отримати житлову субсидію) зобов'язаний подати нові заяву та декларацію.

Згідно абзацу 12 пункту 13 Положення заява і декларація вважаються не поданими у разі, коли, зокрема, не зазначений номер мобільного телефону заявника.

Враховуючи, що сім'я Щербатих складається лише з непрацездатних громадян (осіб з інвалідністю), тому  07.02.2019 року під час виходу до домогосподарства Щербатих, для складання акту обстеження та для підписання двох заяв та декларацій про доходи головним спеціалістом відділу адресних державних соціальних допомог разом з державним соціальним інспектором, Щербатій Н. М. були надані роз'яснення щодо необхідності підписання заяви та декларації протягом 30 днів з дня подання заяви та необхідності зазначення в заяві номера мобільного телефону (до 28.02.2019 року). Щербата Н. М. відмовилась зазначити номер телефону, мотивуючи його відсутністю в домогосподарстві. Даний факт був заначений в акті обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, який був підписаний Щербатою Н. М. та державним соціальним інспектором.

Подана заява не відповідає формі, що затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 02.05.2018 року №604 (в редакції Наказу Міністерства соціальної політики України від 08 січня 2019 року № 11) та у декларації відсутній електронний цифровий або електронний підпис із застосуванням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків. Крім того заявником не зазначений номер мобільного телефону.

Додатково повідомляємо, статтею 117 Конституції України передбачено, що  Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Оприлюднення актів індивідуальної дії вчинених щодо Вас на сайті Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради законодавством не передбачено.

Працівники департаменту соціальної політики міської ради виконують свої обов'язки згідно з посадовою інструкцією, конкретного працівника за Вами не закріплено. 

Вкладення