(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
http://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
Войткова Валентина Романівна
Директор департаменту, Департамент соціальної політики

Вирішує питання сфери соціального захисту населення, надання благодійної грошової допомоги.​


Особистий прийом громадян:
Вівторок з 9-00 до 12-00​
Кімната особистого прийому №1


Пряма телефонна лінія:  
1-а середа з 09-00 до 10-00
0432 50-43-50
Звернення:
28 березня 2019

 

1. ДСПВМР

2. Керівнику ДСПВМР

Щербата Галина Сергіївна, інвалід 1А групи

89Смерть_чоловіка19

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.

Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.

Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.

Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп'ютерної техніки.

Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».

Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.

Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.

Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.

У цьому листі я об'єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян».

При об'єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об'єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.

1 січня 2019 року помер мій чоловік Щербатий Михайло Федорович, який був на обліку в ДСПВМР. Офіційна інформація щодо факту смерті отримана ДСПВМР.

І. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ'ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТОМ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені публічну інформацію, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, яка одночасно є інформацією, необхідною мені для реалізації моїх прав людини та моїми персональними даними, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:

 1. Порядок отримання та використання ДСПВМР інформації про смерть інвалідів.
 2. Джерела, дати та спосіб усіх фактів отримання ДСПВМР інформації про смерть Щербатого М.Ф., починаючи з першого факту.
 3. Належно засвідчені електронні (цифрові) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованої інформації (усіх документів) про смерть Щербатого М.Ф., офіційно отриманої ДСПВМР.
 4. Повідомити, хто з працівників ДСПВМР був закріпленим за Щербатим М.Ф. (вів його справу тощо) на момент смерті останнього, та з якого часу.
 5. Повідомити, хто з працівників ДСПВМР, коли і в який спосіб ухвалював рішення про припинення нарахування та виплати належних Щербатому М.Ф. соціальних виплат у зв'язку з його смертю.
 6. Надати мені належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) рішення про припинення нарахування та виплати соціальних виплат Щербатому М.Ф. у зв'язку з його смертю.
 7. Повідомити джерело офіційного оприлюднення на сайті ДСПВМР (прямий лінк) рішення (іншого акту індивідуальної дії) про припинення нарахування та виплати соціальних виплат Щербатому М.Ф. у зв'язку з його смертю.
 8. Надати мені належно засвідчену читабельну електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) інвалідної справи Щербатого М.Ф., яка велась ДСПВМР.
 9. Надати мені доступ до оригіналів усіх запитаних тут документів, для чого повідомити, коли, куди і до кого мені треба звернутися, щоб ознайомитись з оригіналами запитаної інформації.
 10. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ДСПВМР цього листа.
 11. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації ДСПВМР.

  ІІ. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
 12. Прошу ДСПВМР надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз'яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 8 окремих документів з 8 правових питань стосовно правового врегулювання в Україні:
  1. про порядок, строки та способи надання ДСПВМР громадянам інформаційного доступу до їх прав, забезпечуваних ДСПВМР.
  2. про порядок та способи дій працівників відділів ДСПВМР у випадку колізій застосовних правових норм;
  3. надання відділами ДСПВМР та їх посадовими особами публічної інформації;
  4. надання відділами ДСПВМР та їх посадовими особами доступу до персональних даних;
  5. надання відділами ДСПВМР та їх посадовими особами інформації в порядку закону України «Про інформацію»;
  6. прав жертви (потерпілого) від зловживань владою та порушень прав людини ДСПВМР, включно прав жертви (потерпілого) від зловживань владою у випадку ненадання доступу до інформації, а саме:
   1. на звернення в порядку закону України «Про інформацію» за інформацією, необхідною людині для реалізації її прав людини;
   2. на звернення за публічною інформацією;
   3. на звернення за наданням доступу до власних персональних даних;
  7. усіх видів персональної та корпоративної відповідальності порушників конституційних та конвенційних прав людини в ДСПВМР;
  8. порядок видачі інвалідам посвідчення інваліда (особи з інвалідністю) – і ніякого іншого.
 13. При посиланні на підзаконний нормативний акт, включно органу виконавчої влади (рішення уряду, відомчий нормативний акт тощо), яким встановлені чи обмежені права людини та її обов'язки, прошу в УСІХ таких випадках наводити посилання на релевантний закон, інше джерело права України, в якому так само і первинно встановлені чи обмежені права людини та її обов'язки. При відсутності відповідних законів, інших джерел права наявний підзаконний нормативний акт (рішення уряду, відомчий нормативний акт тощо), яким встановлені чи обмежені права людини та її обов'язки, є ухваленим без наявних повноважень, тобто, ultra vires, а тому є протиправним. Такі нелегальні акти заборонені до застосування усіма, а відтак, не можуть застосовуватися при наданні владою правової інформації та роз'яснень законодавства.
 14. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення запитаних 8 письмових консультацій складає не більше 4 днів. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає (з коригуванням станом на березень 2019 року) від 1 500 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складатиме не менше 2 000 грн.
  1. При неможливості надання мені ДСПВМР запитаної первинної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 8 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання потрібної мені правової допомоги.

Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».

Роз'яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов'язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.

Відповідь на це звернення прошу оприлюднити на сайті ДСПВМР після цього звернення та надіслати на вказану мною електронну адресу.

Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України", пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлювання документів" (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені у встановлений законом 5-денний строк на мою електронну адресу.

28.03.19.

Підпис: Г.С. Щербата


Відповідь:
03 квітня 2019

​Відповідь надіслано на вказану електронну адресу.

12.04.2019

На Ваше звернення за номером Щ-01-29731 від 29.03.2019 року щодо надання Вам первинної правової допомоги, Департамент соціальної політики повідомляє наступне.

Закріплене Конституцією України право на інформацію передбачено законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  забезпечення доступу до інформації забезпечується шляхом: систематичного та оперативного оприлюднення інформації, надання інформації за запитами на інформацію.

На виконання зазначеної норми Закону департаментом соціальної політики міської ради систематично оприлюднюється інформація на зовнішньому сайті Вінницької міської ради, виступи працівників на місцевому телебаченні, публікації в друкованих ЗМІ, розміщення інформації на інформаційних стендах в приміщеннях, де розміщуються органи соціального захисту, тощо.

Крім того, громадяни мають право звернутись з інформаційним запитом, усним чи письмовим зверненням, отримати консультацію у посадової особи, яка здійснює прийом громадян.

Порядок, строки та способи розгляду інформаційних запитів визначено Законом України «Про доступ до публічної інформації», звернення громадян розглядаються в порядку Закону України «Про звернення громадян».

Відповідно до ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 117 Конституції України передбачено, що  Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Крім того, відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року № 423, Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань інформує в межах повноважень, передбачених законом, та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики.

Для оформлення інформаційного запиту до Вінницької міської ради та її виконавчих органів, громадяни можуть звернутися:

 • усно: за телефоном (0432) 59-53-61, (0432) 59-51-06;
 • факс: (0432) 59-51-01;
 • електронною поштою: public-info@vmr.gov.ua;
 • письмово за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, Відділ звернень апарату міської ради та її виконавчого комітету (на конверті вказувати "Публічна інформація")

Слід зазначити, що розпорядженням міського голови  №129-р від 06.05.2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в виконавчих органах Вінницької міської ради», зі  змінами, відділ звернень апарату міської ради та її виконкому визначено спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, облік, систематизацію, контроль своєчасного виконання, аналізування та відправлення відповідей на інформаційні запити, що надходять до міської ради та її виконавчих органів, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

Статтею 11 Закону України «Про інформацію» передбачено, що інформація   про   фізичну   особу  (персональні  дані)  - відомості  чи  сукупність  відомостей  про  фізичну   особу,   яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Не  допускаються  збирання,  зберігання,  використання  та поширення конфіденційної інформації про особу без її  згоди,  крім випадків,  визначених  законом,  і  лише  в інтересах національної безпеки,  економічного  добробуту  та  захисту  прав  людини.   До конфіденційної  інформації  про  фізичну особу належать,  зокрема, дані про  її  національність,  освіту,  сімейний  стан,  релігійні переконання,   стан   здоров'я,  а  також  адреса,  дата  і  місце народження.
Кожному забезпечується  вільний  доступ  до  інформації,  яка
стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом.

Міністерство  фінансів України під час здійснення повноважень з  контролю  за  дотриманням  бюджетного  законодавства  в частині моніторингу  пенсій,  допомог,  пільг,  субсидій, інших соціальних виплат  не  потребує  згоди  фізичних осіб на отримання та обробку персональних  даних. 

Закон України «Про захист персональних даних» регулює правові відносини, пов'язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв'язку з обробкою персональних даних.

Порядок доступу до персональних даних,  відстрочення або відмова у доступі до персональних даних, оплата доступу до персональних даних передбачено ст.ст 16,17,19 вказаного Закону. 

Слід зазначити, що суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин,  крім випадків, установлених законом.  Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

Крім того, Законом України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що  розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:  надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;  використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом.

Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:  персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";  фізичні особи (суб'єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";  надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;  обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

Закон  України «Про інформацію»  регулює   відносини   щодо створення,  збирання, одержання,  зберігання,  використання, поширення, охорони, захисту інформації.

Статтею 6 Закону передбачено, що  право на інформацію забезпечується:      створенням механізму реалізації права на інформацію; створенням можливостей  для  вільного доступу до статистичних даних,   архівних,   бібліотечних   і   музейних   фондів,   інших інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів; обов'язком суб'єктів    владних    повноважень    інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою  діяльність  і прийняті рішення; обов'язком суб'єктів владних повноважень визначити спеціальні
підрозділи  або  відповідальних  осіб  для  забезпечення   доступу
запитувачів до інформації; здійсненням державного і громадського контролю за додержанням законодавства про інформацію;  встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Порушення законодавства України про  інформацію  тягне  за собою   дисциплінарну,   цивільно-правову,   адміністративну   або кримінальну відповідальність згідно із законами України.

Крім того, відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

При цьому, законодавством такої категорії, як жертви (потерпілого) від зловживань владою не визначено.

На даний час, Порядок оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 11.01.2019 року № 35. 

Відповідно до розділу ІІ Оформлення і видача посвідчення :

1. Посвідчення оформлюються та видаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за місцем перебування особи на обліку як одержувача державної соціальної допомоги.

У разі утворення об'єднаної територіальної громади орган соціального захисту населення передає посвідчення посадовим особам уповноважених підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчих органів рад об'єднаних територіальних громад (за наявності таких осіб) для їх видачі одержувачам державної соціальної допомоги.

2. Посвідчення оформлюється на ім'я особи з інвалідністю з дитинства, дитини з інвалідністю, особи, яка не має права на пенсію, особи з інвалідністю, якій призначено державну соціальну допомогу.

3. На сторінці 1 посвідчення зазначаються відомості про дитину з інвалідністю, особу з інвалідністю з дитинства, особу, яка не має права на пенсію, особу з інвалідністю.

Якщо державна соціальна допомога призначається особам, які мають інвалідність, пов'язану з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату, зазначаються причина та група інвалідності (наприклад: "особа з інвалідністю з дитинства підгрупи AI групи по зору").

Якщо державна соціальна допомога призначена на дитину з інвалідністю чи особу з інвалідністю з дитинства, особу, яка не має права на пенсію, особу з інвалідністю, визнану недієздатною, в посвідченні також зазначаються прізвище, ім'я, по батькові її законного представника (опікуна) (сторінка 2 посвідчення).

Вид державної соціальної допомоги, її розмір і термін призначення зазначаються на сторінках 3, 4 посвідчення.

4. Посвідчення видається безкоштовно особисто одержувачу державної соціальної допомоги (особі з інвалідністю з дитинства, особі, яка не має права на пенсію, особі з інвалідністю).

Якщо державна соціальна допомога призначена на дитину з інвалідністю чи особу з інвалідністю з дитинства, особу, яка не має права на пенсію, особу з інвалідністю, визнану недієздатною, посвідчення видається законному представнику (опікуну) такої особи або іншій особі, яка представляє інтереси недієздатної особи, на підставі нотаріально засвідченої довіреності у разі пред'явлення паспорта та відповідних документів, що підтверджують особу одержувача.

У разі коли особа за станом здоров'я, за її письмовою заявою, не може прибути до органу соціального захисту населення для отримання посвідчення, видача посвідчення проводиться з доставкою за її місцем проживання та покладається на орган соціального захисту населення, в якому особа перебуває на обліку як одержувач державної соціальної допомоги, в межах адміністративно-територіальної одиниці.

Посвідчення оформлюється та видається у день звернення за його отриманням, але не пізніше 15 робочих днів після призначення державної соціальної допомоги.

5. Орган соціального захисту населення видає посвідчення під підпис особи, яка його отримала, у журналі обліку посвідчень за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Передавання органом соціального захисту населення оформлених посвідчень посадовим особам уповноважених підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчих органів рад об'єднаних територіальних громад супроводжується реєстром передавання посвідчень (далі - Реєстр) згідно з додатком 2 до цього Порядку. Реєстр складається у двох примірниках, один примірник якого зберігається в органі соціального захисту населення, що передав посвідчення, другий - в уповноваженому підрозділі з питань соціального захисту населення виконавчих органів рад об'єднаних територіальних громад, що отримав посвідчення для його видачі одержувачу державної соціальної допомоги.

Вкладення