(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
http://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/ivanovii.jpg
Іванов Ігор Іванович
Начальник відділу, Відділ по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

​Вирішує питання підвищення рівня самоорганізації населення багатоквартирних житлових будинків та забезпечення розвитку ОСББ, підвищення рівня обізнаності населення щодо створення та засад діяльності ОСББ, формування місцевих програм щодо створення та розвитку ОСББ, забезпечення сприяння ініціативним групам власників квартир та нежитлових приміщень у вирішенні питань, пов'язаних із створенням ОСББ, забезпечення взаємодії Вінницької міської ради з  ОСББ, ініціативними групами по створенню ОСББ, участь у роботі установчих зборів по створенню ОСББ шляхом забезпечення належного представника від Вінницької міської ради, підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

Особистий прийом громадян:
2-й четвер з 10-00 до 11-00
Кімната особистого прийому №2

Пряма телефонна лінія:
2-й четвер з 09-00 до 10-00
2-а п'ятниця з 09-00 до 10-00
0432  59-51-81

 

Звернення:
13 грудня 2018

Доброго дня.

Прошу допомогти в організації аудиторської перевірки діяльності ОСББ "Велика родина 240"., так як мешканці будинку по вул Пирогова,59-а за час  головування Душко З.Л. не знають, куди спрямовуються кошти, що сплачуються на утримання будинку. 

При цьому ще й встановлена додаткова  плата  в фонд ОСББ в розмірі 0,50 грн. за 1 м площі квартири. На неоднократні прохання та вимоги  донести інформацію  про витрати до мешканців, шановна Душко З.Л.  ніразу не прозвітувала., тільки завжди відповідає, що немає коштів на елементарні речі. Будинок  занедбаний і ніякі роботи по покращенню його стану не проводяться.

Відповідь:
08 січня 2019
Відділом по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради розглянуто Ваше звернення № Б-15-137537 від 13.12.2018 р., про що повідомляємо наступне.

Правові та організаційні засади створення, функціонування, об'єднань власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку регулюється Законом України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Стаття 10 Закону визначає: для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ОСББ на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджується загальними зборами.
Ревізійна комісія має забезпечувати прозору діяльність Правління ОСББ та попереджати можливі несприятливі наслідки, пов'язані зі зловживаннями Правління під час виконання своїх повноважень.

Також інформуємо, що відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про аудиторську діяльність» аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та заявником. У договорі передбачаються предмет і терміни перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін.

Згідно статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування»  органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах
 повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці       Крим – також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Крім того, відповідно до статті 23 Господарського кодексу України органам та посадовим особам місцевого самоврядування заборонено втручатися у господарську діяльність суб'єктів господарювання, зокрема – об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо ініціювати загальні збори співвласників ОСББ «Велика родина 240», під час яких порушити питання щодо необхідності залучення аудитора.

Вкладення