(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
http://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/ivanovii.jpg
Іванов Ігор Іванович
Начальник відділу, Відділ по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

​Вирішує питання підвищення рівня самоорганізації населення багатоквартирних житлових будинків та забезпечення розвитку ОСББ, підвищення рівня обізнаності населення щодо створення та засад діяльності ОСББ, формування місцевих програм щодо створення та розвитку ОСББ, забезпечення сприяння ініціативним групам власників квартир та нежитлових приміщень у вирішенні питань, пов'язаних із створенням ОСББ, забезпечення взаємодії Вінницької міської ради з  ОСББ, ініціативними групами по створенню ОСББ, участь у роботі установчих зборів по створенню ОСББ шляхом забезпечення належного представника від Вінницької міської ради, підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

Особистий прийом громадян:
2-й четвер з 10-00 до 11-00
Кімната особистого прийому №2

Пряма телефонна лінія:
2-й четвер з 09-00 до 10-00
2-а п'ятниця з 09-00 до 10-00
0432  59-51-81

 

Звернення:
15 листопада 2018

​Шановний Ігор Іванович.

Прошу вас вирішити питання стосовно заміни труб водовідведення будинків по вулиці Якова Гальчевського 37, 39 , труби просимо замінити ОСББ "ЄВРОПЕЙСЬКЕ 39", яке відмовляється заміняти труби вже напротязі 2 -років течуть труби, що приводило неодноразово до затоплення підвальних приміщень. Труби в аварійному стані, прорив труб може призвести до повного затоплення підвальних приміщень та призведе до відсутності подачі води будинкам Якова Гальчевського 37 та 39 та 39А .Забудовник виділив кошти та придбав труби та передав ОСББ "ЄВРОПЕЙСЬКОМУ" 2 роки назад для заміни, але начальник ОСББ 39 категорично відмовляється заміняти труби.

Відповідь:
11 грудня 2018

Відділом по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради розглянуто Ваше звернення від 15.11.2018 р. № М-35-122883 щодо заміни труб водовідведення будинків № 37 та № 39 по вулиці Якова Гальчевського, про що повідомляємо наступне.

Для керівництва поточною діяльністю об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ/об'єднання) обирається правління, яке має право приймати рішення з питань діяльності ОСББ, визначених статутом. Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

Відповідно до статті 23 Господарського кодексу України органам та посадовим особам місцевого самоврядування заборонено втручатися у господарську діяльність суб'єктів господарювання, зокрема – об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Крім того, відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування»  органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо звернутись із відповідним зверненням до правління та ревізійної комісії (ревізора) Вашого ОСББ чи залучити аудитора аби вирішити нагальні питання за згодою сторін або в судовому порядку; чи ініціювати загальні збори співвласників ОСББ «Європейське-39», під час яких порушити проблемне питання та поставити його на голосування.

Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 року № 2866–ІІІ рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх співвласників, оскільки вищим органом управління об'єднання є загальні збори (частина 2 статті 10 вищевказаного Закону).

Звертаємо Вашу увагу й на те, що Ви маєте право відповідно до статті 3 ЦПК України та статті 14 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» звернутися до суду в разі порушення Ваших законних прав та інтересів.


Вкладення