Позашкільні та шкільні заклади міста

З метою гармонійного розвитку дитини, фізичного здоров’я, здорового способу життя в місті Вінниці створена велика кількість комунальних і приватних позашкільних навчальних закладів.

У своїй роботі вони орієнтуються на найактуальніші потреби сьогодення, індивідуальні здібності дітей, побажання громадян, впроваджують новітні технології навчання і виховання.  

У позашкільних навчальних закладах м. Вінниці створена мережа гуртків різноманітного профілю, де навчається більше 5 тисяч гуртківців.

У системі загальної середньої освіти працюють 36 загальноосвітніх навчальних закладів 

Загальноосвітні навчальні заклади згідно із Законом України "Про позашкільну освіту" в позаурочний та позанавчальний час є центрами позашкільної освіти, та пропонують дітям відвідати шкільні гуртки, секції, творчі об'єднання. Цим забезпечуються умови інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей, реалізація їх творчого потенціалу в галузі позашкільної освіти і виховання та створюються комфортні умови соціальної адаптації до умов реального життя.

Гурткова робота в загальноосвітніх навчальних закладах є частиною освітнього процесу. Це один із найефективніших шляхів розвитку творчо спрямованої особистості. Тривалість гурткових занять визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій.

 зоря.jpgпалац дітей та юнацтва.jpg