Керування дозволамиКерування дозволами

Термінове повідомлення

Термінове повідомлення
 1. Найменування правоохоронного (судового) органу
  (вказати найменування територіального підрозділу правоохоронного органу, кваліфікуючі ознаки правопорушень, у разі наявності інформації – реквізити (номер та дата) постанови, рішення, протоколу або іншого документа).
 2. Відомості про особу
  (вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, посаду, місце роботи особи, а також дату та номер наказу про призначення її на посаду; стосовно державних службовців додатково зазначати ранг і категорію державного службовця).
 3. Суть дій посадових осіб
  (вказати конкретні дії, за результатами яких правоохоронні (судові) органи вживають відповідних заходів реагування).
 4. Коротка характеристика посадової особи керівником
  (вказати особисту оцінку вмінням та навикам посадової особи, її здібностям та досягнутим результатам роботи).
 5. Вжиті (заплановані) заходи реагування
  (вказати, яких заходів правового реагування вживає керівник Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області, стосовно виявленого факту правопорушення та посадової особи, яка його вчинила, а також недопущення у подальшому таких протиправних дій; у разі вчинення протиправних дій з боку представників правоохоронних органів вказати, яких заходів вживає керівник Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області, з метою їх припинення).