Керування дозволамиКерування дозволами

План заходів Управління

​ПЛАН заходів Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні  (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

​1 ​ ​​Створення інституціонального механізму формування та реалізації державної антикорупційної політики ​ ​​Подання інформації Головному управлінню Держгеокадастру у Вінницької області  про діяльність Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області з метою сприяння проведенню Держгеокадастром аналізу роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції​Червень 2016 року​керівник Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області,
головний спеціаліст-юрисконсульт Управління
​Участь у тренінгах, семінарах, робочих нарадах, що проводяться Агенством​Відповідно до строків, визначених Агентством​головний спеціаліст-юрисконсульт Управління
​Участь у тренінгах, семінарах, нарадах, тощо Головного Управління Держгеокадастру у Вінницькій області  для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в територіальних підрозділах Головного Управління ​2016-2017 роки (не рідше одного разу на рік)​головний спеціаліст-юрисконсульт Управління
​2 ​​Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ​​Проведення на основі результатів аналізу корупційних ризиків моніторингу дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області ​2016-2017 роки​керівник Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області,
головний спеціаліст-юрисконсульт Управління
​Проведення методичної та роз'яснювальної роботи із застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також запобігання його виникненню​2016-2017 роки​керівник Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області,
головний спеціаліст-юрисконсульт Управління
​3​Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).​Створення умов для внесення уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, зокрема, через спеціальні телефонні лінії, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв'язку ​Січень 2016 року​керівник Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області,
головний спеціаліст-юрисконсульт Управління
​4 ​ ​ ​​Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу коруційних ризиків. ​ ​ ​​Підготовка, затвердження та виконання антикорупційної програми Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницькій області відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки"​Щороку до 25 лютого ​керівник Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області,
головний спеціаліст-юрисконсульт Управління
​Подання до Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області антикорупційної програми, надання завірених належним чином їх копій​Протягом 10 календарних днів після затвердження антикорупційної програми ​головний спеціаліст-юрисконсульт Управління
​Подання до Головного Управління Держгеокадастру у Вінницькій області інформації про виконання Управлінням Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області  антикорупційної програми​Щороку до 3 січня, 29 березня, 29 червня, 29 вересня​головний спеціаліст-юрисконсульт Управління
​Визначення відповідальної особи Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області за розроблення антикорупційних програм та вжиття заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства​До 25 грудня 2015 року​керівник Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області