Керування дозволамиКерування дозволами

Додаток 2 до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу».
3. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.