Керування дозволамиКерування дозволами

Додаток 1 до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Перелік питань для перевірки знань законодавства кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Управління Держземагентства у місті Вінниці Вінницької області

 1. Питання на перевірку знання Конституції України
  1. Основні розділи Конституції України.
  2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
  3. Форма правління в Україні (стаття 5).
  4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
  5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
  6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
  7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
  8. Державні символи України (стаття 20).
  9. Конституційне право на працю (стаття 43).
  10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
  11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
  12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
  13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
  14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
  15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
  16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
  17. Державний бюджет України (стаття 96).
  18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
  19. Повноваження Президента України (стаття 106).
  20. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»
  1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).
  2. Право на державну службу (стаття 4).
  3. Основні принципи державної служби (стаття 3).
  4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
  5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).
  6. Основні права державних службовців (стаття 11).
  7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
  8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).
  9. Присяга державних службовців (стаття 17).
  10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).
  11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
  12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).
  13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).
  14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
  15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
  16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
  17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).
  18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).
  19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
  20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).
  21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).
  22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
  23. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
  24. Система судів в Україні (стаття 125).
  25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
  26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
  27. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
  28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
  29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
  30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
  31. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
  32. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).
 3. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»
  1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
  2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).
  3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).
  4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).
  5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).
  6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).
  7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).
  8. Фінансовий контроль (стаття 12).
  9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).
  10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).
  11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).
  12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).
  13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).
  14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).
  15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).
 4. Питання на перевірку знання земельного законодавства України та законодавства державних службовців Управління Держземагентства у м.Вінниці Вінницької області з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних фахівців
  1. Принципи земельного законодавства (ст.5 Земельного кодексу України).
  2. Регулювання земельних відносин, земельне законодавство та його завдання (ст.3,4 Земельного кодексу України).
  3. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (ст.15 Земельного кодексу України).
  4. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст.19 Земельного кодексу України).
  5. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель (ст.21 Земельного кодексу України).
  6. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст.22 Земельного кодексу України).
  7. Використання земель житлової та громадської забудови (ст.39 Земельного кодексу України).
  8. Використання земель природно-заповідного фонду (ст.45 Земельного кодексу України).
  9. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення (ст.48 Земельного кодексу України).
  10. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, морів, навколо водойм та на островах, морських заток і лиманів (ст.61, 62 Земельного кодексу України).
  11. Право власності на землю громадян (ст.81 Земельного кодексу України).
  12. Право власності на землю юридичних осіб (ст.82 Земельного кодексу України).
  13. Право власності на землю територіальних громад (ст.83 Земельного кодексу України).
  14. Право власності на землю держави (ст.84 Земельного кодексу України).
  15. Право власності на землю іноземних держав (ст.85 Земельного кодексу України).
  16. Спільна власність на землю (ст.86, 87, 89 Земельного кодексу України).
  17. Суб'єкти права власності на землю (ст.80 Земельного кодексу України).
  18. Обов'язки власників землі та землекористувачів (ст.91, 96 Земельного кодексу України).
  19. Право постійного користування земельною ділянкою (ст.92 Земельного кодексу України).
  20. Право оренди земельної ділянки (ст.93 Земельною кодексу України).
  21. Право земельного сервітуту, його види, порядок встановлення (ст.98-102 Земельного кодексу України).
  22. Порядок та дія земельного сервітуту (ст.100, 102 Земельного кодексу України).
  23. Поняття, підстави набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою (ст.102 Земельного кодексу України).
  24. Додержання принципів добросусідства (глава 17 Земельного кодексу України).
  25. Обмеження прав на земельну ділянку (ст.111 Земельного кодексу України).
  26. Зміст охорони земель (ст.164 Земельного кодексу України).
  27. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст.121 Земельного кодексу України).
  28. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою (ст.125-126 Земельного кодексу України).
  29. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку (ст.126 Земельного кодексу України).
  30. Підстави набуття права на землю громадянами та юридичними особами (ст.116 Земельного кодексу України).
  31. Підстави та порядок припинення прав на земельну ділянку (ст.140-145 Земельного кодексу України).
  32. Захист прав на землю (ст.152 Земельного кодексу України).
  33. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення прав власності на землю (ст.154, 155 Земельного кодексу України).
  34. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (ст.156 Земельного кодексу України)
  35. Вирішення земельних спорів (ст.158 Земельного кодексу України).
  36. Охорона ґрунтів та охорона земель від забруднення небезпечними речовинами (ст.167, 168 Земельного кодексу України).
  37. Особливості використання техногенно забруднених земель сільськогосподарського призначення (ст.170 Земельного кодексу України).
  38. Здійснення консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель (ст.172 Земельного кодексу України).
  39. Поняття землеустрою ( ст.181 Земельного кодексу України).
  40. Мета та завдання землеустрою (ст.182, 183 Земельного кодексу України).
  41. Призначення моніторингу земель (ст.191) Земельного кодексу України).
  42. Види документації із землеустрою (ст.25 Закону України «Про землеустрій»).
  43. Визначення державного земельного кадастру (ст.193 Земельного кодексу України).
  44. Складові частини державного земельного кадастру (ст.196 Земельного кодексу України).
  45. Визначення поняття «бонітування ґрунтів» (ст.199 Земельного кодексу України).
  46. Визначення поняття «Грошова оцінка земельних ділянок». Призначення нормативної та експертної грошової оцінки (ст.201 Земельного кодексу України)
  47. Види грошової оцінки земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення (ст.201 Земельного кодексу України)
  48. Складові частини державного реєстру земель (ст.202 Земельного кодексу України).
  49. Договір оренди землі та його строк дії (ст.13, 19 Закону України «Про оренду землі»).
  50. Економічна оцінка земель (ст.200 Земельного кодексу України).
  51. Особливості надання громадянам у власність та користування земельних ділянок для ведення садівництва та городництва (ст.ст.35, 36 Земельного кодексу України).
  52. Визначення земель лісового фонду та їх використання (ст. 55-57 Земельного кодексу України).
  53. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення (ст.150 Земельного кодексу України).
  54. Особливості надання громадянам та юридичним особам у власність та користування земель водного фонду (ст.59 Земельного кодексу України).
  55. Яким законодавством обумовлена індексація грошової оцінки земель та на скільки?
  56. Які види оцінки землі встановлені законодавством? (ст.ст.200, 201 Земельного кодексу України, ст.5 Закону України «Про оцінку земель»).
  57. Повноваження органів виконавчої влади та місцевих рад по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування (ст.122 Земельного кодексу України).
  58. Порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства (ст.7 Закону України «Про фермерське господарство»).
  59. Поняття земельних торгів та форми їх проведення (ст.135 Земельного кодексу України).
  60. Земельна ділянка як об’єкт права власності (ст.79 Земельного кодексу України).

Питання для посади головного спеціаліста-юрисконсульта Управління Держземагентства у м.Вінниці Вінницької області

  1. Зміст права власності, непорушність права власності, здійснення права власності. (ст.317, 319, 321 Цивільного кодексу України).
  2. Поняття i види права власності (ст.355 Цивільного кодексу України).
  3. Зміст права земельного сервітуту, види права земельного сервітуту, порядок встановлення земельних сервітутів (ст.98, 99, 100 Земельного кодексу України).
  4. Поняття спадкування, склад спадщини (ст.1216, 1218 Цивільного кодексу України).
  5. Поняття позовної давності, загальна і спеціальна позовна давність (ст.256, 257, 258 Цивільного кодексу України).
  6. Земельна ділянка як об’єкт права власності, суб’єкти права власності на землю (ст.79, 80 Земельного кодексу України).
  7. Підстави набуття права на землю (ст.116 Земельного кодексу України).
  8. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю i споруду (ст.120 Земельного кодексу України, ст.377 Цивільного кодексу України).
  9. Підстави припинення права власностi на земельну ділянку та права користування земельною ділянкою (ст.140, 141 Земельного кодексу України).
  10. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (ст.207 Земельного кодексу України).
  11.  Категорії земель України, встановлення та зміна цільового призначення земель (ст.19, 20 Земельного кодексу України).
  12. Форми та види державної експертизи землевпорядної документації (розділ 2 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації).
  13. Способи захисту прав на земельні ділянки (ст.152 Земельного кодексу України).
  14. Поняття та завдання землеустрою (ст.181, 183 Земельного кодексу України).
  15. Регулювання земельних відносин, земельне законодавство та його завдання, принципи земельного законодавства (ст.3, 4, 5 Земельного кодексу
   України).
  16. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (ст.15 Земельного кодексу України).
  17. Використання земель житлової та громадської забудови, земельних ділянок багатоквартирних жилих будинків (ст.39, 40 Земельного кодексу України).
  18. Право власності на землю держави та право власності на землю іноземних держав (ст.84, 85 Земельного кодексу України).
  19. Спільна власність на землю (ст.86, 87, 89 Земельного кодексу України).
  20. Умови припинення договору оренди земельної ділянки (ст.31, 32 Закону України «Про оренду землі»).
  21. Поняття договору оренди земельної ділянки, його форма та істотні умови (ст.13,14,15 Закону України «Про оренду землі»).
  22. Органи, що вирішують земельні спори, порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів ( ст.158, 159 Земельного кодексу України).
  23. Особи, які мають право на земельну частку (пай) документи, що посвідчують право на земельну частку (пай) (ст.1, 2 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»).
  24. Норми безплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст.121 Земельного кодексу України).
  25. Зміст права постійного користування земельною ділянкою, порядок надання у постійне користування земельної ділянки юридичним особам (ст.92,123 Земельного кодексу України).
  26. Виникнення права власності на права користування земельною ділянкою; документи, що посвідчують право на земельну ділянку (ст.125, 126 Земельного кодексу України).
  27. Законодавство України про звернення громадян, зміст поняття звернення (ст.2, 3 Закону України «Про звернення громадян»).
  28. Вимоги до звернень громадян, термін їх розгляду (ст.5, 20 Закону України «Про звернення громадян»).
  29. Поняття особистого селянського господарства, надання земель для ведення особистого селянського господарства (ст.1, 5 Закону України «Про особисте селянське господарство»).
  30. Поняття фермерського господарства, склад земель фермерського господарства (ст.1,12 Закону України «Про фермерське господарство»).

Питання для посади спеціаліста, на якого покладаються обов’язки з ведення кадрової роботи

  1. Правові засади кадрового забезпечення державної служби (Програма кадрового забезпечення державної служби, затверджена Указом Президента України від 10.11.95 №1035/95).
  2. Основні завдання кадрової служби (постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.96 № 912 «Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади»).
  3. Основні критерії формування кадрового резерву державної служби (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199).
  4. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців (Програма кадрового забезпечення державної служби, затверджена Указом Президента України від 10.11.95 № 1035/95).
  5. Особливості прийняття на державну службу (ст.15 Закону України «Про державну службу»).
  6. Умови проведення конкурсу при прийнятті на державну службу (постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169).
  7. Умови проведення іспитів при прийнятті на державну службу ( наказ Головдержслужби України від 08.07.2011 №164 «Про затвердження Загального Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців».
  8. Порядок присвоєння рангів державних службовців (постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 №658).
  9. Порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань (наказ Головдержслужби України від 31.10.2003 № 122).
  10. Строки трудового договору ( ст.23 КЗпП України).
  11. Випробування при прийнятті на роботу та строки випробування (ст.ст. 26, 27 КЗпП України).
  12. Підстави припинення трудового договору (ст.36 КЗпП України).
  13. Випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40 КЗпП України).
  14. Порядок вивільнення працівників (ст. 49-2 КЗпП України).
  15. Строки та порядок застосування дисциплінарних стягнень (ст.ст. 148,149 КЗпП України).
  16. Пільги громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при вивільненні працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією установи або скороченням чисельності або штату працівників (ст.20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).
  17. Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення (ст.55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).
  18. Умови призначення пенсій за віком ( ст.12 Закону України «Про пенсійне забезпечення»).
  19. Які види трудової діяльності зараховуються до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію (ст.56 Закону України «Про пенсійне забезпечення»).
  20. Види відпусток (ст.4 Закону України «Про відпустки»).
  21. Порядок надання щорічних відпусток (ст.10 Закону України «Про відпустки»).
  22. Право на відпустки у разі звільнення (ст.З Закону України «Про відпустки»).
  23. Щорічна основна відпустка та її тривалість (ст.6 Закону України «Про відпустки»).

Питання для посади головного спеціаліста-бухгалтера Управління Держземагентства у м.Вінниці Вінницької області

  1. Порядок погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера бюджетної установи (Постанова КМУ від 26.01.2011р.№59).
  2. Основні функції та завдання бухгалтерської служби органу виконавчої влади (положення про відділ, управління).
  3. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях (наказ Держказначейства України від 10.12.99 р. № 114).
  4. Правові основи діяльності бюджетних організацій (положення про Держкомзем, положення про Головне управління Держкомзему).
  5. Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні.
  6. Принцип цільового використання бюджетних коштів (постанова КМУ від 22.02.2002 р. № 228).
  7. Складові частини бюджету (Державний бюджет року та Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI).
  8. Захищені статті видатків бюджету (Державний бюджет року).
  9. Бюджетна класифікація та її запровадження (наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001р. № 604).
  10. Оподаткування доходів фізичних осіб. (Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. № 889-ІV).
  11. Порядок складання і виконання розпису Державного бюджету України. (постанова КМУ від 22.03.2003 р. № 228).
  12. Основи проведення закупки товарів, робіт та послуг за державні кошти. (Закон України “Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010р. №2289-VI).
  13. Облік видатків та зобов'язань (наказ Держказначейства України від 09.08.2004р. №136).
  14. Порядок складання фінансової звітності розпорядником та одержувачами бюджетних коштів (наказ Держказначейства від 05.01.2011р. №2).

Питання для посади спеціаліста, на якого покладаються обов’язки з питань документального забезпечення

  1. Основні завдання та функції служби діловодства. (п.9. Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  2. Організація документообігу. (п.п.140-144 Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  3. Основні вимоги щодо оформлення бланків документів. (п.п.19-25 Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  4. Порядок погодження проектів наказів. (п.84-88 Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  5. Реєстраційний індекс документів. (п.34 Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  6. Оформлення документів про службові відрядження. (п.138-139 Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  7. Оформлення додатків до документів (п.46-51 Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  8. Організація контролю за виконанням документів (п.187-209 Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  9. Порядок підготовки та оформлення документів до засідань колегіальних органів (п.129-137 Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  10. Порядок складання номенклатур і формування справ. (п.229-251 Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  11. Основні вимоги щодо підготовки справ до зберігання та використання. (п.8. Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  12. Приймання і облік документів, які містять конфіденційну інформацію. (п.10-16 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів , справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893).
  13. Зняття грифа «Для службового користування» (п.44 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893).
  14. Збереження схоронності документів з грифом «ДСК». Перевірка їх наявності. (п.55-63 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893).
  15. Порядок розмноження і розсилання документів з грифом «ДСК» (п. 17-28 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів , справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893).
  16. Порядок відбору документів для знищення (п. 47-54 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893).
  17. Обмін, зберігання і використання печаток, штампів і бланків (п.64-73 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893).
  18. Передавання справ до архіву установи (п.289-295 Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  19. Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації діловодною службою (Додаток 9 до Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).
  20. Основний склад реквізитів документів (Додаток 1 до Типової інструкції з діловодства в територіальних органах Держземагентства, державних підприємствах, що належать до сфери його управління).