​Правобережна адміністрація

 

Основні завдання адміністрації

Для досягнення поставленої мети своєї діяльності Адміністрація вирішує наступні основні завдання:

реалізує функції місцевого самоврядування на підпорядкованій території;

  • підтримує в належному стані підпорядковану територію і формує пропозиції щодо її розвитку;
  • готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;
  • проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників Адміністрації;
  • здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Адміністрації за встановленим графіком;
  • здійснює інші повноваження, покладені на Адміністрацію відповідно до чинного законодавства.
  • При здійсненні повноважень Адміністрація зобов’язана:
  • забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції і законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Вінниці;
  • забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;
  • не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.