​архівний відділ Вінницької міської ради

архів фото.jpg

Архівний відділ міської ради є виконавчим органом міської ради.

У своїй діяльності архівний відділ міської ради керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Вінниці, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

У здійсненні своїх повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства архівний відділ керується Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», наказами Держархівслужби України, наказами державного архіву області.

Головні завдання відділу:

 • забезпечує дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;
 • забезпечує поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації;
 • забезпечує зберігання відповідно до умов, визначених Держархівслужби України, документів Національного архівного фонду, документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на території міста;
 • готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в.т.ч. нормативного характеру;
 • здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу за встановленим графіком;
 • здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до вимог чинного законодавства.
 • забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Вінниці;
 • забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;
 • не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

Основні напрямки діяльності відділу

 • надання клієнтам міської ради якісних послуг в стислі терміни за мінімальними по складності процедурами ;
 • забезпечення обліку, зберігання і охорони документів Національного архівного фонду, що нагромадились під час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, профспілкових, кооперативних, творчих та інших об'єднань громадян;
 • прийом на зберігання документів Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об’єднань;
 • прийом на зберігання архівних документів з особового складу, строки зберігання яких не закінчилися, органів місцевого самоврядування, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, що ліквідовуються без визначення правонаступників;
 • контроль та перевірка ведення діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу незалежно від форм власності, роботу їх архівних підрозділів, умови зберігання документів у них, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів;
 • видача підприємствам, установам і організаціям архівних довідок, копій та витягів з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам довідок соціально-правового характеру, а також іншим шляхом виконання запитів юридичних і фізичних осіб щодо використання архівної інформації.

Перелік послуг

які надає архівний відділ Вінницької міської ради

Відділ надає фізичним та юридичним особам:

 • архівні копії рішень Вінницької міської ради;
 • архівні копії рішень виконавчого комітету Вінницької міської ради;
 • архівні копії розпоряджень Вінницького міського голови;
 • архівні копії розпоряджень виконкому Вінницької міської ради;
 • архівні копії документів Замостянської районної ради в м. Вінниці;
 • архівні копії документів Ленінської районної ради в м. Вінниці;
 • архівні копії документів Староміської районної ради в м. Вінниці;
 • архівні копії документів, що відносяться до Національного архівного фонду України і знаходяться на зберіганні в архівному відділі міської ради;
 • архівні довідки що підтверджують обрання особи депутатом місцевої ради (міської, районної в місті ради);
 • архівні довідки про заробітну плату з ліквідованих підприємств, організацій і установ без правонаступників;
 • архівні довідки, що підтверджують стаж роботи громадян з ліквідованих підприємств, організацій і установ без правонаступників;
 • архівні витяги з документів що відносяться до Національного архівного фонду України і знаходяться на зберіганні в архівному відділі міської ради;
 • архівні витяги з документів з ліквідованих підприємств, організацій і установ без правонаступників.

Начальник відділу - Аладіна Тетяна Михайлівна

Адреса для листування: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59

Телефон: 59-51-23, 50-90-46

Прийом відвідувачів: ПОНЕДІЛОК – з 14.00 до 16.00 год.

ЧЕТВЕР   –  з 10.00 до 12.00 год.