​​Відділ ведення Державного реєстру виборців Вінницької міської територіальної громади

  

logo_DRV.pngВідділ ведення Державного реєстру виборців Вінницької міської територіальної громади (далі Відділ) є виконавчим органом Вінницької міської ради. Відділ утворений Вінницькою міською радою на виконання Закону України «Про державний реєстр виборців» із штатною чисельністю працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. №943 (із змінами від 3 вересня 2009 року). 

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами «Про державний реєстр виборців», «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільський, селищних, міських голів», «Про всеукраїнський та місцевий референдуми», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, Указами Президента, Постановами Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії та нормативно-правовими актами вищестоящих керівних органів.

У повсякденній роботі Відділ керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

Повноваження Відділу поширюються на громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території Вінницької міської територіальної громади.

Основні завдання Відділу:

  • ведення персоніфікованого обліку виборців;
  • складення та списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів міської ради, міського голови, всеукраїнських та місцевих референдумів.

При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

  • забезпечувати дотримання прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Вінниці;
  • забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України та комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців щодо захисту персональних даних;
  • не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

1) Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:

  •  внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
  • внесення змін до персональних даних Реєстру;
  • знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців".

2) Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

3) Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо захисту персональних даних Реєстру у процесі його ведення;

4) Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу (зазначає закордонний виборчий округ) та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5) Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

6) Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

7) Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

8) Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру;

9) Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців для виборчих дільниць відповідно до законодавства;

10) Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11) Проводить перевірку некоректності відомостей Реєстру, засобами та у спосіб встановленими розпорядником Реєстру.

Відділ реалізує також наступні функції:

1) Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;

2) Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів про Відділ на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради;

3) Готує пропозиції виконкому міської ради щодо меж виборчих дільниць, центрів виборчих дільниць для проведення чергових виборів, референдумів та виносить їх на шар електронної схеми міста;

4) Веде паспорти виборчих дільниць;

5) Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців";

6) Організовує проведення нарад та інших заходів з питань, які належать до компетенції відділу.

 7) Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 Місцезнаходження Відділу:

 21007, м. Вінниця, вул. Замостянська, 7,

тел.:59-53-27,  59-53-29, 59-53-25,

факс: 59-53-28,

e-mail: vvdrv@vmr.gov.ua