Керування дозволамиКерування дозволами

План роботи відділу

План роботи
відділу з питань запобігання та виявлення корупції 
міської ради на 2021 рік

№ з/п

Заплановані заходи

Термін виконання

1.
Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.Постійно
2.Перевірка фактів подання електронних декларацій посадовими та службовими особами виконавчих органів Вінницької міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ та закладів міської ради в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

(перед звільненням, після звільнення, кандидата на посаду)

Постійно

3.Забезпечення організації роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів міської ради, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення міському голові відповідних пропозицій.Постійно
4.Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу збоку керівництва, відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.Постійно
5.Забезпечення організації роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», розгляд повідомлень через таки канали інформації.Постійно
6.Повідомлення, у разі виявлення, в Національне агентство з питань запобігання корупції про факт неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.В триденний термін
7.Здійснення аналізу проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та внесення відповідних пропозицій щодо їх усунення.Постійно

8.

Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів у посадових та службових осіб виконавчих органів Вінницької міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів міської ради, сприяння його врегулюванню.Постійно
9.Проведення службових перевірок,  розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли порушенню посадовими особами антикорупційного законодавства.У разі отримання інформації
10.Проведення роботи з організації навчання та роз'яснювальної роботи серед посадових осіб з питань дотримання вимог законів України з набранням чинності та внесенням змін до нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості.Постійно
11.Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян щодо причетності працівників органу виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій та закладів, що є у комунальній власності Вінницької міської територіальної громади, до вчинення корупційних правопорушень.Постійно
12.Ведення на офіційному веб-сайті Вінницької міської ради рубрики щодо запобігання та протидії корупції з підрубриками: нормативно-правова база, план заходів щодо запобігання корупції, інформаційно-аналітичні матеріали, тощо.Постійно
13.Проведення перевірок структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств з метою вивчення стану додержання посадовими особами місцевого самоврядування та прирівняними до них особами вимог Закону України «Про запобігання корупції».За доручення міського голови
14.Проведення аналізу та підготовка звіту про результати виконання заходів з запобігання та виявлення корупції за 2021 року.до 31.12.2021
15.Розроблення та затвердження Плану заходів щодо запобігання
і виявлення корупції на 2022 рік.
до 31.12.2021