Департамент земельних ресурсів: Плани роботи департаменту земельних ресурсів
Керування дозволамиКерування дозволами

Плани роботи департаменту земельних ресурсів

ПЛАН 

роботи департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради 

на 2020 рік

№ з/п

Зміст заходу
Термін виконання Відповідальні виконавці
1Надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам у сфері земельних відносин

Протягом року

Усі працівники департаменту
2Підготовка проектів рішень і розпорядчих актів міської ради та її виконкому і міського голови, в т.ч. нормативного  характеру

Протягом року

Усі працівники департаменту
3Здійснення розгляду заяв, звернень та клопотань громадян, фізичних і юридичних осіб, запитів (публічних, адвокатських, правоохоронних тощо)

Протягом року

Усі працівники департаменту
4Здійснення прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції департаменту, за встановленим графіком

Протягом року

Працівники департаменту, визначені наказом директора департаменту
5Здійснення організаційних заходів щодо реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки (вільні від забудови) за територіальною громадою міста Вінниці в особі Вінницької міської ради

Протягом року

Відділ використання земель
6Здійснення обліку земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, формування та наповнення автоматизованих баз даних договорів оренди земельних ділянок та договорів про встановлення земельного сервітуту

Протягом року

Відділ використання земель

Відділ обліку та фінансово-аналітичної роботи

7

Ведення прийому, систематизації, архівації, зберігання, використання матеріалів землевпорядної документації та ін.

Протягом року

Відділ обліку та фінансово-аналітичної роботи
8Організації земельних торгів у формі аукціону з набуття права оренди та продажу земельних ділянок комунальної власності та підготовку пропозицій щодо умов проведення торгів

Протягом року

Відділ використання земель

Відділ обліку та фінансово-аналітичної роботи

9Участь у вирішені питань які стосуються земельних спорів.

Протягом року

Відділ використання земель

Сектор обслуговування фізичних осіб відділу землеустрою

10Підготовка проектів договорів оренди земельних ділянок, договорів про встановлення земельного сервітуту та здійснює їх підготовку для реєстрації

Протягом

року

Відділ використання земель
11Підготовка договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки несільськогосподарського призначення та договорів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

Протягом року

Відділ використання земель

Відділ обліку та фінансово-аналітичної роботи

12Підготовка проектів договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського значення, міни, передачі права власності на земельні ділянки, актів прийому- передачі

Протягом року

Відділ використання земель
13Здійснення добору земельних ділянок комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги, шляхом формування переліку земельних ділянок (прав на них), які виставляються на земельні торги окремими лотами.

Протягом року

Відділ використання земель

Сектор обслуговування юридичних осіб відділу землеустрою

14Ведення списків бажаючих на отримання вільних земельних ділянок під забудову (в т.ч. пільгові категорії населення та учасники АТО) та прийняття участі у роботі комісії по розподілу земельних ділянок

Протягом року

Відділ обліку та фінансово-аналітичної роботи
15Здійснення аналізу надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та нарахування заборгованості та пені при порушенні термінів сплати вартості земельних ділянок за договорами купівлі-продажу

Протягом року

Відділ обліку та фінансово-аналітичної роботи
16

Здійснення адміністрування договорів про встановлення земельного сервітуту в частині:

-формування та ведення автоматизованої бази договорів, підтримання її в актуальному стані;

-здійснення контролю за надходженням до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади плати за встановлення земельного сервітуту, нарахування заборгованості та пені при порушенні термінів сплати за договорами земельного сервітуту;

-безпосередньої співпраці з особами, яким надані земельні ділянки в сервітутне користування (сервітуаріями)

Протягом року

Відділ обліку та фінансово-аналітичної роботи
17Організація, розроблення та впровадження в установленому порядку заходів, щодо покращення ефективного використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів

Протягом року

Відділ обліку та фінансово-аналітичної роботи
18Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту та складання звітності

Протягом року

Відділ обліку та фінансово-аналітичної роботи