​Департамент земельних ресурсів


Департамент земельних ресурсів створено з метою:
Цілеспрямованої діяльності по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища;
Участі в координації процесу використання земель та перетворенню Вінниці на сучасне європейське місто;
Здійснення стратегічного перспективного і інтегрованого управління земельними ресурсами (супровід та реалізація повної інвентаризації земель Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, залучення інвесторів, розробка привабливих інвестиційних програм);
Надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам у сфері земельних відносин задля забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;
Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у сфері земельних відносин.

Основні завдання департаменту земельних ресурсів:
Реалізація місцевого регулювання у сфері земельних відносин;
Забезпечення дотримання законодавства у сфері земельних відносин;
Прийняття участі у створені умов для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;
Підготовка проектів рішень і розпорядчих актів міської ради та її виконкому і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;
Здійснення розгляду заяв, звернень та клопотань громадян, фізичних і юридичних осіб, та прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, за встановленим графіком;
Підготовка пропозицій щодо передачі у власність шляхом продажу та оформлення права користування земельними ділянками комунальної власності;
Здійснення організаційних заходів щодо реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки за Вінницькою міською об'єднаною територіальною громадою в особі Вінницької міської ради;
Здійснення обліку земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, формування та наповнення автоматизованих баз даних договорів оренди земельних ділянок та договорів про встановлення земельного сервітуту.