Керування дозволамиКерування дозволами

Порядок використання коштів, передбачених в бюджеті на забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

Порядок використання коштів, передбачених в бюджеті на забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

Планування та використання коштів бюджету на забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів здійснюється у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, який затверджено Постановою КМУ від 28.02.2002р. №228 (зі змінами), Типової відомчої класифікації та Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793, Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012р. №333 (зі змінами), Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року № 938, та інших нормативних документів.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада своїм рішенням затверджує структуру виконавчих органів міської ради та загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів.

Обсяг видатків на забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів визначається на підставі бюджетних запитів, обґрунтованих та деталізованих розрахунків потреби в асигнуваннях на здійснення повноважень, наданих виконавчим органам міської ради, і затверджується рішенням міської ради про бюджет на відповідний рік.

Затверджені бюджетні призначення на рік та їх помісячний розподіл доводяться до відома головних розпорядників коштів лімітною довідкою, складеною департаментом фінансів міської ради.

Бюджетні кошти виділяються за наявністю затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду та паспортів бюджетних програм.

Фінансування головних розпорядників бюджетних коштів -виконавчих органів міської ради здійснюється департаментом фінансів в межах сум планових призначень, затверджених у  бюджеті, та відповідно до помісячного розпису.

Підставою для здійснення фінансування є подана департаменту фінансів заявка головного розпорядника коштів та наявність зареєстрованих в органах державної казначейської служби фінансових зобов'язань.

Розрахунково-касове обслуговування виконавчих органів міської ради здійснюють  органи державної казначейської служби.

Використання коштів здійснюється відповідно до планових призначень, затверджених в кошторисах, планах асигнувань загального фонду бюджету та планах спеціального фонду бюджету виконавчих органів міської ради, за відповідними кодами програмної та економічної класифікації.

Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постанови КМУ від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), на підставі затвердженого штатного розпису з визначеними в ньому кількістю штатних посад, розмірами посадових окладів працівників та фондом оплати праці на відповідний рік.

Порядок використання коштів.docxПорядок використання коштів.docx