​департамент фінансів Вінницької міської ради

 

                      Finance.jpg 

Основною функцією департаменту фінансів є організація роботи по складанню і виконанню міського бюджету та бюджету міста відповідно до вимог Бюджетного кодексу України. 

Департамент фінансів відповідно до покладених на нього завдань:

  • аналізує звіти про виконання міського бюджету та бюджету міста, складає пояснювальні записки до квартальних і річних звітів про виконання бюджету міста та готує інформаційні матеріали, доповідні записки виконавчому комітету та міській раді про хід та підсумки виконання бюджету, а також пропозиції про збільшення доходів бюджету та раціонального і ефективного витрачання коштів;
  • вносить пропозиції виконкому та міській раді щодо складу доходів і видатків бюджетів районів у місті, створення резервного фонду в складі міського бюджету та надання дозволу виконкому на отримання безвідсоткової короткотермінової позики в органах Державного казначейства та у фінансово-кредитних установах для покриття тимчасових касових розривів, середньострокових та інших позик у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України, а також щодо випуску облігацій муніципальних позик відповідно до чинного законодавства та ряду інших питань;
  • за дорученням міської ради та її виконавчого комітету проводить роботу щодо випуску та розміщення облігацій, заключає договір з банком-андеррайтером, виплату доходу за облігаціями, оплату послуг банку та інших послуг;
  • виступає замовником та укладає угоди на визначення та оновлення рейтингової оцінки цінних паперів та кредитного рейтингу міста;
  • проводить роботу щодо розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду міського бюджету на депозитних рахунках в установах банків, за дорученням виконкому заключає договори з цього питання з установами банків, які визначаються на конкурсних засадах;
  • вносить пропозиції виконкому та міській раді щодо запровадження місцевих податків і зборів, затвердження положень про них, а також щодо затвердження ставок місцевих податків, зборів, єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, фіксованого податку, торгового патенту та інших;
  • розглядає звернення підприємств та організацій і вносить пропозиції виконкому та міській раді щодо надання пільг по податках і зборах до міського бюджету;
  • відповідно до затверджених у міському бюджеті призначень здійснює фінансування заходів на утримання органів місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і соціального забезпечення, державних програм соціального захисту: надання пільг ветеранам війни і праці, дітям війни, ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим пільговим категоріям громадян; надання житлових субсидій населенню; надання допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям; допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та інших допомог.

Крім того, фінансує компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян; державні програми підтримки будівництва (реконструкцій) житла для окремих категорій громадян, інші програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми, утримання установ культури та мистецтва, державні програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких шкіл всіх типів, заходи з фізичної культури і спорту, фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення, а також видатки, передбачені статтею 91 Бюджетного кодексу України, та інші видатки.

З бюджету також фінансуються інші видатки за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів.

в процесі виконання бюджету складає і затверджує помісячний розпис доходів і видатків на відповідний бюджетний рік за кодами економічної та функціональної класифікації та за розпорядниками коштів. Вносить зміни до цього помісячного розпису доходів і видатків за кодами економічної та функціональної класифікації, за місяцями, а також, в разі необхідності, між розпорядниками коштів;

здійснює керівництво щодо організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах;

здійснює планування та фінансування видатків, передбачених Програмою соціального захисту окремих категорій громадян міста. Приймаються розрахунки, ведеться облік та здійснюється відшкодування (фінансування) видатків на надання пільг Почесним громадянам міста, пільг інвалідам по зору та сім’ям загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів в оплаті житлово-комунальних послуг.

Контактні телефони: 59-50-10, 59-52-07

E-mail: vinmfu@vmr.gov.ua

Facebook