Департамент житлового господарства: Типова форма Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння
Керування дозволамиКерування дозволами

Типова форма Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння

 

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю та взаєморозуміння в сфері надання послуг з управління багатоквартирними будинками на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

м. Вінниця                                                                      «_____» __________ 2016 р.

 

3 метою ефективної реалізації пріоритетних напрямків, визначених Стратегією розвитку «Вінниця - 2020», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків», усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин між суб'єктами господарювання в сфері надання послуг з управління багатоквартирними будинками на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, об'єднаннями співвласників багато-квартирних будинків (які здійснюють самостійне управління багатоквартирним будинком); прагнучи забезпечити прозорість і конструктивність відносин та оптимальний результат співпраці в процесі розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, забезпечення єдиної політики інформування населення щодо надання житлово- комунальних послуг та підвищення їх якості, а також соціального захисту  споживачів житлово-комунальних послуг, Сторони:

 

Сторона 1 — Координатор:

Департамент житлового господарства Вінницької міської ради, в особі ___________________________________, який діє на підставі Положення про департамент з однієї сторони,

Сторона 2 — Учасники:

управителі багатоквартирних будинків,                                                                                                ОСББ,                                                                                                                                        Підприємства/фізичні особи, які задіяні у створенні та супроводженні уніфікованої муніципальної бази даних, 

надалі Сторони, домовились про укладення даного Меморандуму:

Терміни та визначення

Терміни та визначення, що використовуються в даному Меморандумі:

Координатор - уповноважений виконавчий орган Вінницької міської ради, який контролює і  надає всебічну підтримку Сторонам в реалізації завдань, які передбачені Меморандумом.

Управитель багатоквартирного будинку – фізична особа -  підприємець або юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

ОСББ (об'єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку) – юридична особа, яка створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень  багатоквартирного  будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання   спільного майна та самостійно здійснюють управління будинком.

Уніфікована муніципальна база даних – база даних, яка поєднує інформацію, необхідну для формування взаємовідносин  між  всіма  учасниками в сфері житлово-комунального господарства (інформація про рівень благоустрою будинку, площі квартир/ будинків, інформація про споживачів, обсяги споживання, тарифи на нарахування за житлово-комунальні послуги, тощо) та виконавчими органами Вінницької міської ради, які реалізують  державну політику щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства об'єднаної територіальної громади та соціального захисту населення.

1.     Предмет Меморандуму

Підписанням даного Меморандуму Сторони засвідчують, що діють на засадах паритетності та рівноправності у взаємовідносинах і мають намір спрямувати зусилля на ефективне співробітництво щодо:

 • сталого забезпечення населення Вінницької міської об'єднаної територіальної громади якісними житлово-комунальними послугами;
 • безпечних та комфортних умов проживання в квартирах житлових  будинків;
 • соціального захисту споживачів житлово-комунальних послуг;
 • забезпечення належного рівня благоустрою на прибудинкових територіях;
 • проведення капітального ремонту багатоповерхових житлових будинків, в т. ч. на умовах співфінансування з міського бюджету;
 • проведення робіт з благоустрою прибудинкових територій, в т.ч. на умовах співфінансування з міського бюджету; 
 • реалізації проектів з енергоефективності та підвищення обізнаності громадськості щодо енергоощадливості;
 • реалізації міських програм у сфері надання житлово-комунальних  послуг;
 • долучення до загальноміських заходів, в т.ч. пов'язаних з санітарним очищенням територій населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;
 • супроводження, наповнення та актуалізація інформації уніфікованої муніципальної бази даних;
 • сприяння розв'язанню проблем в сфері надання житлово-­комунальних послуг та сприяння в їх вирішенні.

2.     Зобов'язання Сторін

2.1. Сторони беруть на себе зобов'язання, в межах компетенції, забезпечувати співпрацю з питань:

     2.1.1 Належного та ефективного управління та утримання будинків і прибудинкових територій у відповідності до чинного законодавства, норм та Правил благоустрою міста Вінниці, в т. ч.:

 •  забезпечення технічного обслуговування житлових будинків та технічного обладнання, в т.ч. вчасного проведення технічного обслуговування   димових, вентиляційних каналів, систем автоматики та димовидалення, пожежогасіння;
 • негайної ліквідації аварійних ситуацій, не пізніше 3-х годин з моменту  виникнення, пов'язаних з пошкодженням інженерних мереж, обладнання або конструктивних елементів, що перешкоджає постачанню комунальних послуг, спричиняє або може спричинити шкоду життю та здоров'ю людей, пошкодженню майна;
 • оперативного реагування на звернення громадян, які надходять до відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» Вінницької міської ради та обліку звернень громадян в міській програмі «Диспетчер»;            
 • забезпечення проведення поточного ремонту житлових будинків;
 • проведення підготовки житлових будинків до сезонної експлуатації для забезпечення нормативних санітарно-технічних вимог щодо експлуатації приміщень житлових будинків і режимів функціонування інженерного обладнання;
 • своєчасного проведення заходів, направлених на безпечну експлуатацію ліфтів;
 • утримання місць загального користування житлових будинків в належному санітарному стані, в т.ч. підвалів, горищ, технічних поверхів;
 • організації та проведенні робіт з благоустрою прибудинкових територій.

     2.1.2 Організації та проведення капітального ремонту багатоповерхових  житлових будинків та благоустрою прибудинкових територій.

      2.1.3 Організації та проведення робіт з благоустрою прибудинкових територій.

   2.1.4 Оперативного обміну інформацією в частині управління та утримання будинків і прибудинкових територій.

        2.1.5 Проведення заходів та робіт, направлених на енергозбереження в житлових будинках.

2.2. Управителі багатоквартирних будинків та ОСББ зобов'язуються:

 •  погоджувати з Координатором заходи, пов'язані з підготовкою житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період;
 • погоджувати з Координатором місця улаштування дитячих, спортивних, господарських майданчиків на прибудинкових територіях;
 • погоджувати з Координатором проведення весняних заходів, пов'язаних з благоустроєм прибудинкових територій;
 • допускати Координатора до перевірки на предмет ефективності утримання житлових будинків та прибудинкових територій (за потреби, у т.ч. при наявності звернень та скарг від громадян);
 • на запит Координатора надавати інформацію, яка стосується управління та утримання житлових будинків.

2.3  Супроводження та наповнення уніфікованої муніципальної бази даних та її використання Сторонами:

     2.3.1 Учасники, в межах компетенції, зобов'язуються супроводжувати, наповнювати уніфіковану муніципальну базу даних та забезпечувати актуалізацію даних в ній;

           2.3.2 Координатор та Учасники використовують уніфіковану муніципальну базу даних для забезпечення своєї діяльності.

          2.3.3 Забезпечують співпрацю з питань створення нових та використання діючих механізмів збору інформації щодо споживання житлово-комунальних послуг, в тому числі, які обліковуються індивідуальними приладами обліку, через використання різних засобів: Інтернет, стаціонарного телефонного чи мобільного зв'язку.

       2.3.4 Учасники забезпечують можливість централізованого інформування споживачів про стан нарахування та заборгованості за житлово-комунальні послуги (Єдиний рахунок за надані житлово-комунальні та інші послуги).

2.4 Для реалізації положень цього Меморандуму сторони можуть укладати відповідні договори.

2.5 Учасники, в межах компетенції, забезпечують виконання рішень Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, які регулюють питання  функціонування житлово-комунального господарства об'єднаної територіальної громади.

3.     Консультування та обмін інформацією

3.1 Сторони інформуватимуть і консультуватимуть одна одну з питань спільних інтересів, пов'язаних з реалізацією положень цього Меморандуму.

3.2 Сторони узгоджуватимуть дії, проводитимуть обмін інформацією та даними (збір, аналіз), а також забезпечуватимуть розповсюдження інформації та даних в спільних інтересах.

3.3 Сторони можуть скликати зустрічі у відповідні строки для узгодження, обговорення, перегляду заходів, які мають бути здійснені відповідно до Меморандуму, та планувати подальші дії.

3.4 Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності ділових зв'язків, сприяти розвитку та забезпечення досягнення зазначених в Меморандумі цілей.

3.5 Сторони зобов'язуються користуватися та обмінюватися інформацією в межах даного Меморандуму в узгоджених форматах та відповідно до чинного законодавства України.

4.     Прикінцеві положення

4.1 Меморандум вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін. Дія Меморандуму продовжується, доки Сторони зацікавлені у співробітництві.

4.2 Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін.

4.3 Будь-які суперечки між Сторонами щодо тлумачення та застосування положень даного Меморандуму вирішуються шляхом консультацій або переговорів між Сторонами.

4.4 Меморандум є відкритим для приєднання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері надання послуг з управління багато-квартирними будинками на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (які здійснюють самостійне управління багато-квартирним будинком).

4.5 Виконання умов Меморандуму є обов'язковим для кожної Сторони, що його підписала або приєдналася до нього.

4.6 У разі систематичного невиконання умов Меморандуму Координатор в односторонньому порядку може виключити Учасника з даного Меморандуму попередивши Учасника про такі наміри за 5 календарних днів.

4.7 Меморандум укладено українською мовою в кількості примірників Учасників Сторін Меморандуму. Усі підписані примірники Меморандуму мають однакову юридичну силу (по одному примірнику кожному Учаснику Сторони Меморандуму).

Типовий Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння.docxТиповий Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння.docx