Департамент комунального господарства та благоустрою​

 

Рисунок1.jpgДепартамент комунального господарства та благоустрою (надалі - департамент), створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року №85 Вінницькою міською радою, є виконавчим органом міської ради.

Департамент є правонаступником управління комунального господарства та благоустрою.

Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови, відповідно до розподілу обов’язків, керуючому справами виконкому, Департаменту міського господарства.

В своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Вінниці, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

Основними завданнями департаменту є:

  • проведення на території міста державної політики комплексного розвитку комунального  господарства, виконання державних програм, забезпечення додержання вимог нормативно-правових актів, розроблення і реалізація міських програм в сфері благоустрою міста;
  • розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з благоустрою міста;
  • координація діяльності підвідомчих підприємств та установ;

Контактні дані: 

Ніценко В. М., каб. 524, 59-50-59 
Семенюк Ю. В., каб. 523, 59-51-38
Бухгалтерія, каб. 619, 59-51-54
59-52-41 (відділ ремонту) 
59-53-48 (відділ утримання)