Департамент комунального майна: Положення про Департамент
Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про Департамент

 

1. Загальні положення

1.1. Департамент комунального майна Вінницької міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Вінницької міської ради, що створений відповідно до рішення Вінницької міської ради від 26.08.2016р. № 355  "Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року № 217 "Про внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року № 85 "Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності" зі змінами".

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Податковим, Цивільним і Господарським Кодексами  України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності", "Про публічні закупівлі", "Про оренду державного та комунального майна", "Про приватизацію державного майна", постановами Верховної Ради України, актами Президента України,  декретами,  постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4. Департамент керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

2. Мета департаменту

Метою діяльності Департаменту є реалізація самоврядних повноважень по забезпеченню, в межах визначених законодавством, прав територіальної громади у сфері ефективного управління комунальним майном Вінницької міської об'єднаної територіальної громади шляхом виконання відповідних місцевих програм, збалансованого економічного та соціального розвитку міста.

3. Основні завдання департаменту

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності під час реалізації місцевих програм у сфері управління комунальним майном Вінницької міської об'єднаної територіальної громади Департамент здійснює наступні завдання щодо:

3.1.1. Формування бази об'єктів нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (приймання - передачі, придбання, оформлення, реєстрації);

3.1.2. Проведення моніторингу об'єктів нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (облік, інвентаризація, адміністрування);

3.1.3. Передачі в користування (на умовах оренди, безоплатного користування, тощо) об'єктів нерухомого майна комунальної власності та подальшого його використання;

3.1.4. Приватизації (відчуження) об'єктів нерухомого майна комунальної власності.

3.2. При здійсненні повноважень Департамент зобов'язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції України, чинному законодавстві України та Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;

3.2.4. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України та інших законодавчих актів у сфері оренди (безоплатного користування, тощо), приватизації та управління об'єктами нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

3.3. У своїй діяльності Департамент може залучати додаткові ресурсі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів, тощо.

4. Функції департаменту відповідно до завдань та повноважень

Відповідно до покладених на нього завдань Департамент реалізує наступні функції:

4.1. Здійснює заходи, пов'язані з передачею об'єктів права державної власності (або інших форм власності) у (з) комунальну власність Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, що мають важливе значення для забезпечення її комунально - побутових і соціально - культурних потреб:

4.1.1. Розглядає клопотання і заяви юридичних та фізичних осіб, готує пропозиції та проекти рішень виконавчого комітету і міської ради щодо передачі (прийняття, придбання, обміну, пожертви, міни) у (з) комунальну власність Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.1.2. Спільно з галузевими (профільними) виконавчими органами міської ради у відповідності до встановленого порядку готує акти приймання - передачі об'єктів, проекти рішень виконавчого комітету міської ради по їх затвердженню та передачі відповідному суб'єкту господарської діяльності майна для постановки на балансовий облік;

4.1.3. Співпрацює з виконавчими органами міської ради та суб'єктами господарської діяльності міста щодо обліку та використання об'єктів комунальної власності.

4.2. Здійснює облік майна, що перебуває у комунальній власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, формує та веде комп'ютерні бази даних об'єктів нерухомого майна комунальної власності, підтримує в актуальному стані інформацію стосовно даного майна для чого безпосередньо співпрацює з балансоутримувачами об'єктів нерухомогго майна комунальної власності:

4.2.1. Здійснює адміністрування електронної Бази даних в частині нерухомого майна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в електронному та (або) паперовому форматі (надалі База даних);

4.2.2. Здійснює моніторинг формування Бази даних суб'єктами господарювання;

4.2.3. Формує звіти щодо об'єктів нерухомого майна комунальної власності по відповідним параметрам;

4.2.4. Здійснює координацію виконавчих органів та суб'єктів господарської діяльності та методичне керівництво у межах своєї компетенції щодо функціонування Бази даних;

4.2.5. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ щодо об'єктів нерухомого комунального майна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.2.6. На підставі одержаних документів та відповідного доручення здійснює інвентаризацію об'єктів нерухомого майна Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

4.3. Здійснює заходи, що пов'язані з оформленням технічної і правоустанової документації на об'єкти нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади:

4.3.1. Забезпечує виготовлення на об'єкти нерухомого майна комунальної власності технічних паспортів, інвентарних справ, інформаційних довідок щодо реєстрації права власності, визначення ідеальної частки, площі, присвоєння адреси, тощо;

4.3.2. Готує пакет документів для присвоєння адрес на об'єкти нерухомого майна комунальної власності;

4.3.3. Готує і надає виконавчому органу міської ради з питань правової політики та якості необхідні матеріали для направлення їх в суд для прийняття рішення щодо передачі безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.3.4. Готує документи до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік;

4.3.5. Виступає уповноваженим представником виконавчих органів міської ради з питань реєстрації прав на нерухоме майно комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі виданої довіреності;

4.3.6. Формує інформаційну базу технічної і правоустановчої документації в паперовому вигляді, згідно присвоєних адрес, для службового користування;

4.4. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності використання нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, що перебувають у комунальній власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади:

4.4.1. Надає пропозиції щодо удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.4.2. Веде електронну базу обліку вільних об'єктів нерухомого майна комунальної власності, які можуть бути об'єктами користування та договорів оренди (договорів позички) об'єктів нерухомого майна комунальної власності та підтримує базу в актуальному стані;

4.4.3. Розглядає звернення юридичних і фізичних осіб та громадських формувань з питань використання нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (оренда, безоплатне використання, приватизація);

4.4.4. Готує пропозиції щодо передачі в користування нерухомого майна комунальної власності (оренда, безоплатне використаня, тощо) та подальшого його використання у відповідності до встановленого порядку;

4.4.5. Здійснює документальне оформлення договірних відносин по використанню нерухомого майна комунальної власності у відповідності до нормативно - правових актів;

4.4.6. Здійснює нарахування орендної плати (пені), облік коштів, що надходять від оренди нерухомого майна комунальної власності та перераховує їх до загального фонду бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади після сплати ПДВ;

4.4.7. Здійснює документальний супровід по проведенню користувачами ремонтно - будівельних робіт об'єктів нерухомого майна у відповідності до встановленого порядку;

4.4.8. Інформує та надає пропозиції виконавчим органам міської ради з питань правової політики та самоврядного контролю щодо проведення судово - претензійної роботи по витребуванню майна з чужого незаконного володіння, стягненню заборгованості з орендної плати та неустойки за невиконання умов договорів купівлі - продажу об'єктів приватизації;

4.5. Здійснює заходи по проведенню приватизації (відчуження) нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.5.1. Надає пропозиції по формуванню переліків об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації;

4.5.2. Готує та подає на затвердження міській раді щорічні письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна;

4.5.3. Організовує проведення відчуження на конкурентних засадах (аукціон, конкурс) об'єктів нерухомого майна комунальної власності;

4.5.4. Укладає (за довіреністю міського голови) договори купівлі - продажу майна (будівель, споруд, приміщень), цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, що перебувають у комунальній власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та здійснює  їх реєстрацію;

4.6. Департамент реалізує також наступні функції:

4.6.1. Здійснює підготовку проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови по питанням, що відносяться до компетенції Департаменту;

4.6.2. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком;

4.6.3. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції департаменту, на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради;

4.6.4. Організовує проведення нарад, засідань комісій та інших заходів з питань, які належать до компетенції Департаменту;

4.6.5. Надає та реалізовує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

4.6.6. Здійснює придбання квартир та іншого нерухомого майна для потреб Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.6.7. Отримує кошти від укладених інвестиційних угод для подальшого перерахування їх до Спеціального Фонду бюджету розвитку;

4.7. Департамент організовує роботу комісій:

4.7.1. З питань безоплатного приймання - передачі об'єктів соціальної, інженерно - транспортної інфраструктури, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.7.2. По визначенню права оренди вільних об'єктів нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.7.3. По конкурсному відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної оцінки комунальної власності;

4.7.4. По конкурсному відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів (аукціонів);

4.7.5. З питань обстеження об'єктів оренди щодо необхідності проведення ремонтно - будівельних робіт, розгляду заяв орендарів по здійснених ними невід'ємних поліпшень в орендованих приміщеннях.

4.8. Здійснює інші повноваження, покладені на департамент відповідно до чинного законодавства.

5. Система взаємодії

Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

6. Права департаменту

6.1. Департамент має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на департамент завдань;

6.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань;

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5.  Видавати в межах своїх повноважень накази, організовувати і контролювати їх виконання;

6.1.6. Організовувати і проводити наради з питань, що належать до його компетенції.

6.1.7. Департамент користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормами чинного законодавства України.

6.2. Директор Департаменту без доручення діє від імені департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

7. Структура департаменту

7.1. До складу департаменту входять відділи, які очолюють начальники відділів.

7.2. Положення про відділи Департаменту затверджуються директором департаменту, за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

7.3.  Штатний розпис департаменту затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.4. Начальники відділів та інші працівники Департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.5. Посадові обов’язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

8. Керівництво департаментом

8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово.

8.2. Директор Департаменту:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту;

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

8.2.4. Інформує Вінницької міської об'єднаної територіальної громади про виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.2.5. Здійснює погодження (візування) проектів нормативно - правових актів (проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови); 

8.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.2.7. Обов'язки директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.

8.3. Директор департаменту має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України, призначається на конкурсних засадах міським головою  і звільняється з посади міським головою.

8.4. Заступник директора Департаменту:

8.4.1. Організує виконання доручень директора  Департаменту;

8.4.2. Здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту;

8.4.3. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

8.5. Працівники департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

8.6. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням директора  Департаменту виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.7. Посадові особи департаменту зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу  етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

8.8. Порушення Кодексу  етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

8.9. Посадові особи департаменту зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою "Муніципальний університет Вінницької міської ради".

9. Статус департаменту

9.1. Департамент є юридичною особою.

9.2. Департамент є головним розпорядником коштів, які затверджені в бюджеті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. Виконує функції головного розпорядника коштів згідно з Бюджетним кодексом України. Відкриває рахунки в органах Державного казначейства.

9.3. Департамент має круглу печатку з зображенням  Державного герба  України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

9.4. Департамент є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків (або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

9.5. Майно, яке знаходиться на балансі Департаменту є комунальною власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні Департаменту.

9.6. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Департаменту  здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.7. У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департамету за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.

9.8. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції.

9.9. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

9.10. Місцезнаходження департаменту: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 36.

Міський  голова                                                                                   С. Моргунов