Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про Департамент

Додаток 15

до рішення міської ради

від 21.12.2018 № 1474

ПОЛОЖЕННЯ про Департамент міського господарства Вінницької міської ради (нова редакція)

1.Розділ. Загальні положення.

1.1. Департамент міського господарства Вінницької міської ради (далі Департамент) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року № 85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності». Департамент є правонаступником Головного управління житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту та зв'язку.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов'язків.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4. Департамент керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

2.Розділ. Мета Департаменту.

2.1. Департамент створено з метою реалізації на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади державної політики, повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку та реформування житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту, зв'язку та для координації роботи Департаментів міської ради: житлового господарства, комунального господарства та благоустрою, енергетики, транспорту та зв'язку (далі – Департаменти ЖГ, КГтаБ, ЕТЗ), підпорядкованих підприємств.

3.Розділ. Основні завдання Департаменту.

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні завдання:

3.1.1. Забезпечення на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади реалізації державної політики комплексного розвитку та реформування у сфері житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту та зв'язку;

3.1.2. Забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту та зв'язку;

3.1.3. Забезпечення виконання державних програм, розроблення та виконання місцевих програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства;

3.1.4. Координація роботи Департаментів ЖГ, КГтаБ, ЕТЗ та підпорядкованих підприємств;

3.1.5. Забезпечення дотримання єдиної цінової політики в житлово-комунальному господарстві;

3.1.6. Удосконалення структури управління житлово-комунальним, енергетичним господарством Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.1.7. Забезпечення виконання інших завдань передбачених чинним законодавством.

4. Розділ. Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень.

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Департамент реалізує наступні функції:

4.1.1. Виконує функції головного розпорядника коштів згідно з Бюджетним кодексом України;

4.1.2. Залучає на договірних засадах кошти підприємств та організацій, незалежно від форм власності, кошти населення, а також бюджетні кошти на розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.1.3. Подає пропозиції міській раді та її виконкому щодо приймання-передачі, ефективності використання об'єктів комунальної власності та інших об'єктів житлово-комунального господарства, які мають важливе значення для надання послуг населенню;

4.1.4. Сприяє впровадженню на підприємствах та організаціях Вінницької міської об'єднаної територіальної громади нових енергозберігаючих технологій, досягнень науки і техніки, засобів автоматизації, сучасних інформаційних технологій;

4.1.5. Здійснює співпрацю з міжнародними організаціями щодо залучення інвестицій на розвиток житлово-комунальної галузі;

4.1.6. Відкриває в органах Казначейства бюджетні рахунки для забезпечення казначейського обслуговування коштів державного та бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та небюджетні рахунки, відповідно до вимог чинного законодавства;

4.1.7. Отримує інформацію про рахунки, відкриті одержувачами бюджетних коштів, які фінансуються із бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.1.8. Відкриває в установах банків валютні рахунки для проведення розрахунків, а також зарахування коштів у валюті з наступною конвертацією валюти у гривню та перерахуванням на рахунки департаменту, які відкриті в системі Державного казначейства України, відповідно до укладених міжнародних договорів;

4.1.9. Виконує функції замовника з виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації, виконання робіт з будівництва, реконструкції (модернізації), капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших робіт і послуг відповідно до повноважень;

4.1.10. Організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання завдань, згідно чинного законодавства України;

4.1.11. Здійснює підготовку необхідних документів по введенню в експлуатацію об'єктів будівництва, реконструкції (модернізації) житлово-комунального господарства та благоустрою та передачу їх спеціалізованим підприємствам, організаціям та установам;

4.1.12. Координує роботу щодо видачі, супроводу ордерів на виконання земляних робіт пов'язаних з порушенням існуючого благоустрою на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.1.13. Погоджує технічні умови замовникам всіх форм власності на благоустрій прилеглої території, водовідведення зливових та талих вод, внутрішнє опорядження при будівництві, реконструкції чи капітальному ремонті об'єктів;

4.1.14. Погоджує проектно-кошторисну документацію на будівництво та реконструкцію об'єктів містобудування;

4.1.15. Здійснює контроль за додержанням проектних рішень, вимог Державних будівельних норм та інших нормативних документів при виконанні забудовниками технічних умов на благоустрій прилеглої території, водовідведення зливових та талих вод, внутрішнє опорядження при будівництві, реконструкції чи капітальному ремонті об'єктів;

4.1.16. Приймає участь в роботі комісій по переплануванню квартир та прийняттю в експлуатацію об'єктів після їх будівництва, реконструкції та капітального ремонту;

4.1.17. Погоджує дозвіл на влаштування зовнішньої реклами на об'єктах благоустрою та інших об'єктах; затверджує акти та видає ордери на обрізку та видалення зелених насаджень;

4.1.18. Надає погодження на проведення масових заходів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.1.19. Надає погодження маршруту руху вантажного транспорту та механізмів при транспортуванні великогабаритних вантажів та вантажів з понад нормативною вагою по дорожньо-шляховій мережі Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.1.20. Бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення системи соціального захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

4.1.21. Готує відповідні матеріали для отримання субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм в сфері житлово-комунального господарства та благоустрою;

4.1.22. Спільно з департаментами ЖГ, КГтаБ, ЕТЗ розробляє та відповідно до повноважень забезпечує виконання програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства, вносить пропозиції до програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості;

4.1.23. Аналізує стан житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади з метою проведення його подальшого розвитку та модернізації і готує пропозиції в установленому порядку, як головний розпорядник бюджетних коштів, щодо забезпечення їх фінансування;

4.1.24. Спільно з Департаментами ЖГ, КГтаБ, ЕТЗ розробляє заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в осінньо-зимовий період та здійснює моніторинг їх виконання;

4.1.25. Опрацьовує пропозиції Департаментів ЖГ, КГтаБ, ЕТЗ, підприємств, установ та формує перелік об'єктів бюджету розвитку;

4.1.26. Погоджує штатні розписи та статути підпорядкованих підприємств, а також розглядає їх фінансові плани та подає на затвердження;

4.1.27. Заслуховує звіти про роботу Департаментів ЖГ, КГтаБ, ЕТЗ та підпорядкованих підприємств;

4.1.28. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих департаменту підприємств житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту та зв'язку;

4.1.29. Надає пропозиції міському голові щодо заохочення, дисциплінарного стягнення, призначення або звільнення керівників Департаментів ЖГ, КГтаБ, ЕТЗ та підпорядкованих підприємств;

4.1.30. Контролює дотримання єдиної цінової політики в житлово-комунальному господарстві, аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби координує роботу Департаментів ЖГ, КГтаБ, ЕТЗ в частині внесення пропозицій щодо перегляду рівня цін і тарифів для підприємств, що належать до комунальної власності;

4.1.31. Проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у питаннях: праці та заробітної плати, кадрової політики, соціального захисту працівників житлово-комунального господарства та працівників галузі енергетики, транспорту та зв'язку;

4.1.32. Готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення структури Департаменту та підпорядкованих підприємств;

4.1.33. Надає пропозиції та погоджує укладення (розірвання) контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій комунальної власності, які належать до сфери житлово-комунального господарства;

4.1.34. Вносить пропозиції щодо створення підприємств комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою;

4.1.35. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення управління майном підприємств;

4.1.36. Вносить пропозиції щодо удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством та спільно з Департаментами ЖГ, КГтаБ, ЕТЗ, установами та організаціями здійснює її оновлення та автоматизацію;

4.1.37. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т. ч. нормативного характеру;

4.1.38. Проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня професійних знань працівників сфери житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту та зв'язку, сприяє вивченню чинного законодавства, роз'яснює існуючу практику його застосування;

4.1.39. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Департаменту, на внутрішньому порталі, зовнішньому сайті міської ради, інших офіційних веб-порталах відповідно до чинного законодавства;

4.1.40. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком;

4.1.41. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства.

5. Розділ. Система взаємодії.

5.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.

6. Розділ. Права Департаменту.

6.1. Департамент має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

6.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на Департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій Департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

6.1.3. Залучати, за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради, відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань;

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

6.1.5. Укладати в межах своєї компетенції договори на виконання робіт, надання послуг та придбання товарів;

6.1.6. Створювати комісії із кваліфікованих спеціалістів Департаменту, Департаментів ЖГ, КГтаБ, ЕТЗ та підпорядкованих підприємств для надання практичної та методичної допомоги підприємствам житлово-комунальної галузі, енергетики, транспорту та зв'язку.

6.2. При здійсненні повноважень Департамент зобов'язаний:

6.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

6.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

6.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

7. Розділ. Структура Департаменту.

7.1. До складу Департаменту входять відділи, які очолюють начальники відділів, заступники директора Департаменту.

7.2. Положення про відділи департаменту затверджуються директором Департаменту, за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

7.3. Штатний розпис Департаменту затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.4. Заступники директора, начальники відділів, заступники начальника відділу та інші працівники Департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.5. Посадові обов'язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

8. Розділ. Керівництво Департаментом.

8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово.

8.2. Директор Департаменту:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

8.2.4. Інформує Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.2.5. Директор Департаменту без доручення діє від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

8.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.   

8.3. Директор Департаменту має заступників, які відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.

8.4. Заступник директора Департаменту:

8.4.1. Організує виконання доручень директора Департаменту;

8.4.2. Здійснює безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту;

8.4.3. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

8.5. Повноваження директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.

8.6. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором Департаменту.

  8.7. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням директора Департаменту виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.8. Посадові особи Департаменту зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

8.9. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

 8.10. Посадові особи Департаменту зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

9.Розділ. Статус Департаменту.

9.1. Департамент є юридичною особою, головним розпорядником бюджетних коштів, визначених в бюджеті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

9.2. Департамент має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

9.3. Департамент є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

9.4. Майно, яке знаходиться на балансі Департаменту є комунальною власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні департаменту.

9.5. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.6. У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в частині грошових коштів.

9.7. Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції.

9.8. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

9.9. Місцезнаходження Департаменту: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 59.

Міський голова                                                                            С. Моргунов