Департамент архітектури та містобудування

 

Арх.jpg
Департамент створено з метою:

 • Цілеспрямованої діяльності по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, реставрацію архітектурних комплексів і ансамблів та створення дизайну архітектурного середовища;
 • Надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам в сферах: архітектури, містобудування, охорони культурної спадщини, а також здійснення координації ефективного виконання комунальним підприємством «ВМЦМіА» покладених на нього завдань, аналіз результатів господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо ефективності роботи комунального підприємства згідно компетенції Департаменту;
 • Забезпечення в межах, визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері архітектури, містобудування та земельних відносин;
 • Формування просторової політики розвитку міста, сталого розвитку, створення просторових умов для покращення якості міського середовища.

Основні завдання Департаменту:

 • Реалізація державного, місцевого регулювання у сфері містобудування, архітектури.
 • Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, та охорони культурної спадщини.
 • Організація містобудівної діяльності відповідно до повноважень, визначених нормативними та законодавчими актами та рішеннями органів місцевого самоврядування.
 • Координація та організоація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови міста і комплексного підходу до розвитку історичного середовища міста, реставрації, реконструкції та реновації пам'яток історії, архітектури, містобудування, збереження традиційного характеру історико – архітектурного культурного середовища природних ландшафтів, або їх елементів, які становлять культурну цінність, відповідно до делегованих повноважень органам місцевого самоврядування.
 • Організація та ведення містобудівного кадастру та земельно-кадастрової інформації.
 • Підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру.
 • Розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком.
 • Надання та реалізація пропозиції по залученню додаткових ресурсів, шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.
 • Здійснення інших повноважень, покладенних на Департамент відповідно до чинного законодавства.