​Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради

 
ЦНАП ПО.png 

Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради є виконавчим органом міської ради, який утворено відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року №85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».

Метою Департаменту є забезпечення реалізації повноважень у сфері забезпечення надання адміністративних послуг виконавчих органів міської ради та органів державної виконавчої влади через центр надання адміністративних послуг; організації функціонування та діяльності утвореного центру надання адміністративних послуг; реалізації повноважень виконавчих органів міської ради з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації місця проживання/перебування особи, формування та ведення Реєстру Вінницької міської об'єднаної територіальної громади відповідно до закону, надання відомостей з Державного земельного кадастру; взаємодії адміністраторів із суб'єктами надання адміністративних послуг, комунальними та державними підприємствами у сфері надання адміністративних послуг; повної і ефективної реалізації повноважень в галузі ресторанного господарства, торгівельного та побутового обслуговування, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими і нормативними актами України; повної та ефективної реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про захист прав споживачів»; запровадження та реалізації ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади.

Основні завдання Департаменту

реалізація державної політики у сфері забезпечення організації надання адміністративних послуг органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування через центр надання адміністративних послуг;

забезпечення державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

забезпечення у встановленому порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

реєстрація місця проживання/перебування особи у встановленому порядку, формування та ведення Реєстру Вінницької міської об'єднаної територіальної громади відповідно до закону;

забезпечення взаємодії виконавчих органів Вінницької міської ради, місцевих органів державної виконавчої влади, комунальних та державних підприємств у сфері надання адміністративних послуг;

забезпечення повної і ефективної реалізації повноважень в галузі ресторанного господарства, торгівельного та побутового обслуговування, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими і нормативними актами України;

забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про захист прав споживачів»;

вжиття заходів до реалізації ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими дозвільними органами;

внесення пропозицій міській раді та її виконавчому комітетові з питань удосконалення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих державних органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємств, установ та організацій у сфері надання адміністративних послуг, спрощення процедур та процесів надання адміністративних послуг, забезпечення ефективного управління об'єктами торговельного, побутового обслуговування та ресторанного господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню, вжиття заходів щодо реалізації рішень із вказаних питань;

проведення роботи, пов'язаної із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяння вивченню чинного законодавства, надання консультації з правових питань;

здійснення розгляду звернень громадян та прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

здійснення інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства.

При здійсненні повноважень Департамент зобов'язаний:

  • забезпечити дотримання прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

  • забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

  • не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

Місцезнаходження Департаменту: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Соборна,59

Контактні телефони: +38 (0432) 59-50-55, 59-50-67, e-mail cap@vmr.gov.ua