​Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради

 
ЦНАП ПО.png 
Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради є виконавчим органом міської ради, який утворено відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року №85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».

Метою Департаменту є забезпечення реалізації повноважень у сферах державної реєстрації суб'єктів господарювання, організації видачі суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпеченні взаємодії місцевих дозвільних органів, організації взаємодії виконавчих органів Вінницької міської ради, місцевих органів державної виконавчої влади, комунальних та державних підприємств у сфері надання адміністративних послуг, забезпечення повної і ефективної реалізації повноважень в галузі торгівельного обслуговування, громадського харчування та побутового обслуговування, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими і нормативними актами України, запровадження та реалізація ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади.

Основні завдання Департаменту             

реалізація державної політики щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності, ефективної організації видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;

реалізація державної політики з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

забезпечення взаємодії виконавчих органів Вінницької міської ради, місцевих органів державної виконавчої влади, комунальних та державних підприємств у сфері надання адміністративних послуг;

забезпечення повної і ефективної реалізації повноважень в галузі торгівельного обслуговування, громадського харчування та побутового обслуговування, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими і нормативними актами України;

вжиття заходів до реалізації ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими дозвільними органами;

внесення пропозицій міській раді та її виконавчому комітетові з питань удосконалення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих державних органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємств, установ та організацій у сфері надання адміністративних послуг, спрощення процедур та процесів надання адміністративних послуг, забезпечення ефективного управління об’єктами торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню, вжиття заходів щодо реалізації рішень із вказаних питань;

забезпечення організації роботи Центру адміністративних послуг "Прозорий офіс" відповідно до заствердженого положення;

проведення роботи, пов'язаної із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяння вивченню чинного законодавства, надання консультації з правових питань;             

здійснення розгляду звернень громадян та прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

здійснення інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства.

При здійсненні повноважень Департамент зобов’язаний:

  • забезпечити дотримання прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Вінниці;
  • забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;
  • не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

Місцезнаходження Департаменту: Україна, 21100, м. Вінниця, вул. Соборна,59

Контактні телефони: +38 (0432) 59-50-55, 59-50-67, e-mail cap@vmr.gov.ua