Керування дозволамиКерування дозволами

Закони України

Конвенції

Конвенція ООН про права дитини

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Кодекси

Сімейний кодекс України

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Цивільний кодекс України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Цивільний процесуальний кодекс України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

Кримінальний кодекс України

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Закони України

1.     Закон України від 24.01.1995 року «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

2.     Закон України від 26.04.2001 року «Про охорону дитинства»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

3.     Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 року №4952;

http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19

4.     Закон України від 13.01.2005 року «Про забезпечення організаційно-правових умов захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2342-15

5.     Закон України «Про інформацію»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

6.     Закон України «Про звернення громадян»

http://zakon.nau.ua/doc/?code=393/96-%C2%D0