Оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників закладів та підприємств охорони здоров`я: Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
Керування дозволамиКерування дозволами

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"

​КОНКУРС ПРИЗУПИНЕНО на підставі наказу ДОЗ МР від 20.03.2020 року №53

Оголошення

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці».

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я», рішення Вінницької міської ради від 30.08.2019 р. №1896 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів та підприємств охорони здоров`я Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», накази департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради від 24.09.2019 р. № 142 «Про створення постійно діючої Конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів та підприємств охорони здоров`я Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», від 26.12.2019 р. № 208 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці».

Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці».

Скорочене найменування українською мовою: КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці».

Юридичне та фактичне місцезнаходження: Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Замостянська, будинок 18, поштовий індекс – 21009.

Основні напрями діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці» (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу  населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я. 

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, але не обмежуючись ними, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Статут комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці» затверджено рішенням сесії міської ради від 29.11.2019 р. № 2048 (Статут додається).

Структура підприємства :

 • Адміністративно-управлінський персонал;
 • Господарсько-обслуговувальний персонал;
 • Бухгалтерія
 • Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №1
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №2
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №3
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №4
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №6
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №7
 • Відділення невідкладної допомоги
 • Відділення денного стаціонару
 • Кабінет ультразвукової діагностики
 • Кабінет функціональної діагностики
 • Кабінет профілактики
 • Кабінет щеплень
 • Кабінет здорової дитини
 • Кабінет централізованої виписки лікарняних листків
 • Фізіотерапевтичний кабінет
 • Оглядовий кабінет
 • Процедурний кабінет
 • Рентген-кабінет
 • Клініко-діагностична лабораторія
 • Реєстратура
 • Центральна стерилізаційна

   
  Кошторисні призначення
 • Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності підприємства на 2019 рік склали 29 691,338 грн. відповідно до договору з Національною службою охорони здоров'я України. Кошти з міського бюджету на поточні видатки у 2019 році склали - 2 893,184 грн., на капітальні видатки - 32,500 грн.

Вимоги до претендента:
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я».
Стаж роботи за основною спеціальністю не менше 3 років, стаж роботи на керівних посадах – не менше одного року.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
 конкурсна пропозиція може містити презентацію себе, як майбутнього керівника та особистості, а також проект плану розвитку господарської та фінансово-економічної діяльності Підприємства на середньострокову перспективу (три – п`ять років), в якому передбачаються:

  план реформування Підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

 •  власне бачення мети, цінностей та завдань Підприємства, кроки по створенню ефективного Підприємства;
 • розвиток кадрового потенціалу та підвищення професійного рівня працівників Підприємства;

    пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

  пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

  1. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за встановленою формою, згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
  2. копія паспорта громадянина України;
  3. резюме у довільній формі;
  4. автобіографія (у випадках, визначених законодавством);
  5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства охорони здоров'я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
  6. згода на обробку персональних даних за встановленою формою, згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
  7. конкурсна пропозиція (презентація, створена за допомогою програми PowerPoint) обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

   Примітка: конкурсна пропозиція в електронному вигляді надається учасником конкурсу безпосередньо на засіданні Конкурсної комісії по заслуховуванню Конкурсних пропозицій.
  8. довідка МВС про відсутність судимості;
  9. медичні довідки про стан здоров'я щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров'я за формами, затвердженими МОЗ;
  10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
  11. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
  12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

   Документи, окрім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді, із вказанням у графі отримувача - Директору департаменту охорони здоров`я міської ради, Голові Конкурсної комісії Шишу О.В.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 24.02.2020 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 24.03.2020 року.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, приміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету Вінницької міської ради.

Особисто подати документи можна щовівторка та щоп`ятниці з 15.00 до 16.00 год. у відділі звернень апарату міської ради та її виконкому за вказаною вище адресою.

Суттєво: У випадку надіслання заяви із документами поштою, у графі отримувача необхідно зазначити: «Кому: Директору департаменту охорони здоров`я Вінницької міської ради, Голові Конкурсної комісії – Шишу Олександру Володимировичу».

 

Умови оплати праці керівника Підприємства із зазначенням істотних умов контракту: Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального Підприємства охорони здоров'я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №792. За рішенням органу управління можуть встановлюватися надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Дата проведення конкурсу:

02 квітня 2020 року о 15.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

06 квітня 2020 року о 15.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та визначення переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: зал засідань виконавчого комітету Вінницької  міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59, 3 поверх).

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (0432) 59-52-25,           

е-mаіl: uoz@vmr.gov.ua

(тема: Конкурс керівників підприємств охорони здоров`я).

 

Додатки:

Заява претендента.docxЗаява претендента.docx 

ЗАЯВА про відсутність конфлікту інтересів.docxЗАЯВА про відсутність конфлікту інтересів.docx

ЗГОДА на обробку персональних даних.docxЗГОДА на обробку персональних даних.docx

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про обмеження.docxПОПЕРЕДЖЕННЯ про обмеження.docx

 Про затвердження Статуту КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 в новій редакції.pdfСтатут КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці" .pdf