Охорона здоров'я: Комунальний заклад "Інформаційно - аналітичний центр медичної статистики"
Керування дозволамиКерування дозволами

Комунальний заклад "Інформаційно - аналітичний центр медичної статистики"

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ"

Створений рішенням 37-ї сесії 4-го скликання Вінницької міської ради від 29.09.05 р. № 1390.

ІАЦ МС є закладом, який забезпечує координацію діяльності закладів охорони здоров’я міста щодо збору, обробки та аналізу  медичної та економічної статистичної інформації, науково-інформаційної, інноваційної та винахідницької діяльності, впроваджує міжнародну систему обліку і статистики, є центром органiзацiйно-методичного керiвництва лiкувально-профiлактичними закладами, розмiщеними на територiї міста Вінниці, базою спецiалiзацiї, пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв та середнiх медпрацiвникiв, з питань медичної статистики та комп’ютерної обробки медико-статистичних даних.

Мета діяльності Центру:

З метою реалізації державної політики з питань медичної статистики:

  • інформаційно-аналітичне забезпечення управління охороною здоров’я;
  • впровадження інноваційних технологій в систему охорони здоров’я;
  • дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров’я міста Вінниці;
  • централізований збір звітної та адміністративної інформації від закладів охорони здоров’я міста Вінниці,  обробка та аналіз показників стану здоров’я населення, ресурсів охорони здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я;
  • формування єдиного медичного інформаційного простору на адміністративних територіях.

З метою інформаційно-аналітичного забезпечення управління охороною здоров’я:

  • інформаційно-аналітичне забезпечення основних організаційних заходів управління охороною здоров’я;
  • проведення інформаційного супроводу національних, регіональних та міських програм в галузі охорони здоров’я.

З метою впровадження інноваційних технологій в систему охорони здоров’я:

  • сприяння діяльності закладів охорони здоров’я на ринку медичних послуг на підставі медико-економічного аналізу та маркетингових досліджень ресурсного забезпечення галузі;
  • сприяння пошуку та розповсюдженню нових технологій діагностики та лікування

Начальник КЗ ІАЦМС

 

Коробчинська Наталія валеріївна

 

Коробчинська.jpg

Закінчила лікувальний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в 2004 році. З 2004 по 2006 р. проходила навчання в інтернатурі за спеціальністю "акушерство та гінекологія". В 2008 році отримала свідоцтво клінічного ординатора.

Працювала на посадах лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-статистика, завідувачем відділу медичної статистики. На посаді начальника КЗ "ІАЦ МС" з 01.03.2016 р.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності "організація та управління охороною здоров'я" та першу кваліфікаційну категорію по спеціальності "акушерство та гінекологія".

Заміжня, виховує сина.

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік

 Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік

Особистий прийом громадян:

2-й та 4-й четвер місяця з 10-00 год. до 12-00 год.

Кодекс етичної поведінки працівників ІАЦ МС.docxКодекс етичної поведінки працівників ІАЦ МС.docx

№1721 26-04-2019 Про затвердження Статуту комунального закладу Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.pdf№1721 26-04-2019 Про затвердження Статуту комунального закладу Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.pdf

Звіт ІАЦМС 2020.pdfЗвіт ІАЦМС 2020.pdf

 

Адреса закладу: вул. І. Бевза, 36.

Телефони: (0432) 67-17-25 - начальник центру

(0432) 67-17-24 - відділ медичної статистики

(0432) 67-17-23 - бухгалтер

e-mail: viniacms@ukr.net