Охорона здоров'я: Комунальний заклад "Інформаційно - аналітичний центр медичної статистики"
Керування дозволамиКерування дозволами

Комунальний заклад "Інформаційно - аналітичний центр медичної статистики"

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ"

Створений рішенням 37-ї сесії 4-го скликання Вінницької міської ради від 29.09.05 р. № 1390.

ІАЦ МС є закладом, який забезпечує координацію діяльності закладів охорони здоров’я міста щодо збору, обробки та аналізу  медичної та економічної статистичної інформації, науково-інформаційної, інноваційної та винахідницької діяльності, впроваджує міжнародну систему обліку і статистики, є центром органiзацiйно-методичного керiвництва лiкувально-профiлактичними закладами, розмiщеними на територiї міста Вінниці, базою спецiалiзацiї, пiдвищення квалiфiкацiї лiкарiв та середнiх медпрацiвникiв, з питань медичної статистики та комп’ютерної обробки медико-статистичних даних.

Мета діяльності Центру:

З метою реалізації державної політики з питань медичної статистики:

  • інформаційно-аналітичне забезпечення управління охороною здоров’я;
  • впровадження інноваційних технологій в систему охорони здоров’я;
  • дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров’я міста Вінниці;
  • централізований збір звітної та адміністративної інформації від закладів охорони здоров’я міста Вінниці,  обробка та аналіз показників стану здоров’я населення, ресурсів охорони здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я;
  • формування єдиного медичного інформаційного простору на адміністративних територіях.

З метою інформаційно-аналітичного забезпечення управління охороною здоров’я:

  • інформаційно-аналітичне забезпечення основних організаційних заходів управління охороною здоров’я;
  • проведення інформаційного супроводу національних, регіональних та міських програм в галузі охорони здоров’я.

З метою впровадження інноваційних технологій в систему охорони здоров’я:

  • сприяння діяльності закладів охорони здоров’я на ринку медичних послуг на підставі медико-економічного аналізу та маркетингових досліджень ресурсного забезпечення галузі;
  • сприяння пошуку та розповсюдженню нових технологій діагностики та лікування

Начальник КЗ ІАЦМС

 

Коробчинська Наталія валеріївна

 

Коробчинська.jpgНародилась 21 листопада 1980 року в м. Курільськ Сахалінської області.

Закінчила лікувальний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в 2004 році. З 2004 по 2006 р. проходила навчання в інтернатурі за спеціальністю "акушерство та гінекологія". В 2008 році отримала свідоцтво клінічного ординатора.

Працювала на посадах лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-статистика, завідувачем відділу медичної статистики. На посаді начальника КЗ "ІАЦ МС" з 01.03.2016 р.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності "організація та управління охороною здоров'я" та першу кваліфікаційну категорію по спеціальності "акушерство та гінекологія".

Заміжня, виховує сина.

 

Особистий прийом громадян:

2-й та 4-й четвер місяця з 10-00 год. до 12-00 год.

.

Кодекс етичної поведінки працівників ІАЦ МС.docxКодекс етичної поведінки працівників ІАЦ МС.docx

 

Адреса закладу: вул. І. Бевза, 36.

Телефони: (0432) 67-17-25 - начальник центру

(0432) 67-17-24 - відділ медичної статистики

(0432) 67-17-23 - бухгалтер

e-mail: viniacms@ukr.net