Керування дозволамиКерування дозволами

Мале та середнє підприємництво

Основними умовами для посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва (далі – МСП) м.Вінниці є створення рівного доступу до місцевих ресурсів та можливостей для різних категорій підприємців, покращення доступу до фінансів, зміцнення ринку послуг для розвитку бізнесу, сприяння сертифікації продукції, підвищення фахової спроможності персоналу малого бізнесу, зменшення бюрократизації адміністративних процедур для бізнесу.

Для досягнення визначених цілей Вінницька міська рада разом з українсько-канадським проектом "ПРОМІС: Партнерство для розитку міст" ініціювали розробку та реалізацію Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м.Вінниці на 2017-2020 роки (далі – Програма) із широким залученням представників МСП та громадськості.

Основні завдання та заходи Програми сформовані відповідно до основних орієнтирів Стратегії розвитку «Вінниця - 2020», а саме стратегічного пріоритету 2 «Економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень зайнятості», головним завданням якого є подолання проблеми недостатньої кількості сучасних робочих місць із високим рівнем оплати праці.

Програма також узгоджена із пріоритетними напрямами, завданнями та заходами, затвердженими Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, національними пріоритетами щодо розвитку МСП та принципами Акту з питань малого бізнесу для Європи.

Експертами проекту ПРОМІС та спеціалістами департаменту економіки і інвестицій було визначено 7 пріоритетних напрямків підприємницької діяльності у м. Вінниці: