Керування дозволамиКерування дозволами

Регуляторна політика

герб.png

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2018 році

   Протягом 2018 року здійснювалось подальше впровадження державної регуляторної політики Вінницькою міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон). Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу проводилось з дотриманням вимог Закону та Постанови КМУ від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту». 

   Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону є одним з напрямків роботи департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. 

   В рамках заходу «Дерегуляція підприємницької діяльності» Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки 30 березня відбувся круглий стіл «Сприятливий бізнес-клімат на місцевому рівні спільна відповідальність влади, бізнесу, громади». Обговорення було організовано спільно з проектом ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих та середніх підприємств» та ГО «Центр громадської експертизи». На заході представники влади, бізнесу, громадськості, закладів вищої освіти внесли пропозиції щодо покращення регуляторного середовища, спрощення роботи бізнесу у Вінниці та підтримали пропозицію створення спільного майданчику для якісної реалізації регуляторної політики – Відкритої регуляторної платформи.

Слайд2.JPG

   У 2018 році розпочалась співпраця з експертним середовищем з питань регуляторної політики, а саме з громадською організацією «Центр громадської експертизи» та представниками Громадської ради при Державній регуляторній службі України. 

   В результаті співпраці з ГО «Центр громадської експертизи», з метою перегляду місцевого регуляторного середовища розпорядженням міського голови №57-р від 07.05.2018 було затверджено «План заходів з організації і здійснення перегляду місцевого регуляторного середовища у сфері господарської діяльності та створення сприятливих регуляторних умов для розвитку малого і середнього бізнесу у м.Вінниці». 

Слайд3.JPG

   В рамках Плану заходів, розпорядженням міського голови (№87-р від 13.06.2018) було затверджено персональний склад та положення про роботу Комісії з перегляду місцевого регуляторного середовища. При формуванні її складу було застосовано такі принципи: співвідповідальність, пріоритетність, відкритість, залученість, збалансованість. Персональний склад було сформовано із працівників виконавчих органів міської ради, депутатів міської ради, представників бізнес-асоціацій та консультативно-дорадчих органів при міському голові, Сектору Державної регуляторної служби у Вінницькій області, Вінницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету, закладів вищої освіти.

Слайд4.JPG

   Протягом червня, з метою забезпечення належного фахового рівня учасників процесу перегляду регуляторного середовища, було проведено навчання основним засадам державної регуляторної політики, а також принципам та інструментам проведення перегляду і удосконалення місцевого регуляторного середовища. В навчанні взяли участь працівники 12 департаментів, 1 відділу, 2 комунальних підприємств Вінницької міської ради та члени Комісії з перегляду.   

    Учасники 4-ох тренінгів детально розглянули етапи перегляду регуляторного середовища, а саме: 

    - перший рівень перегляду: скринінг регуляторного середовища; 

  - другий рівень перегляду: антикорупційна експертиза та експертиза на відповідність антимонопольному законодавству

Слайд5.JPG

   В рамках Плану заходів департаментом економіки і інвестицій та департаментом правової політики та якості було підготовлено пропозиції до оновлення «Положення про порядок підготовки регуляторних актів виконавчими органами міської ради у сфері господарської діяльності та їх прийняття Вінницькою міською радою та її виконкомом», прийнятого рішенням Вінницької міської ради від 05.07.2005 №1276. Дані пропозиції будуть використані при підготовці проекту рішення міської ради про внесення відповідних змін у вищезазначене Положення.

    Протягом 2018 року було проведено 3 засідання Комісії з перегляду, за результатами яких було опрацьовано 18 нормативно-правових актів, 13 регулювань рекомендовано до скасування, 11 з яких вже скасовано. Також Комісія з перегляду брала участь у плануванні регуляторної діяльності, а саме було визначено необхідність розробки низки нових регулювань та внесення змін до вже діючих у 2019 році. Окрім цього було оновлено перелік діючих регуляторних актів на порталі відкритих даних Вінниці (opendata.gov.ua).

Слайд6.JPG

   На виконання вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції Комісії з перегляду та виконавчих органів Вінницької міської ради, рішеннями Вінницької міської ради від 30.11.2018 №1415 та №1416 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік. 

Слайд8.JPG

   У 2019 році планується розробка 5 нових регулювань (в сфері залучення інвестицій в економічний та соціальний розвиток, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі, розміщення вивісок, розміщення тимчасових споруд та літніх майданчиків для здійснення господарської діяльності), внесення змін у діючий регуляторний акт, у зв’язку зі змінами у законодавстві та проведення відстежень результативності щодо 11 регуляторних актів. Вищезазначені рішення міської ради були оприлюднені у друкованому виданні «Вінницька газета» та на сайті Вінницької міської ради в розділі «Регуляторна політика».

Слайд9.JPG

   Водночас, у відповідності до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в 2018 році були проведені заходи з відстеження результативності регуляторних актів, а саме: 

  - рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 14.11.2013 №2487 «Про запровадження норм надання послуг з вивезення побутових відходів». Підготовлений звіт, згідно з вимогами чинного законодавства, оприлюднений у «Вінницькій газеті» та на офіційному сайті Вінницької міської ради; 
  - рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 31.01.2012 №203 (зі змінами)». Підготовлений звіт, згідно з вимогами чинного законодавства, оприлюднений у «Вінницькій газеті» та на офіційному сайті Вінницької міської ради.

   Під час проведення заходів з відстеження ефективності було встановлено, що реалізація даних регуляторних актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затверджені.

   Тривала робота з проведення заходів з відстеження результативності рішення міської ради №104 від 01.03.2011 «Про затвердження правил благоустрою території міста Вінниці». Оприлюднення результатів проведених заходів заплановано у І кварталі 2019 року. 

   Також відповідно до Плану здійснення регуляторної діяльності на 2018 рік протягом року було розроблено та затверджено регуляторний акт «Рішення виконавчого комітету міської ради від «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 31.01.2012 №203» (зі змінами)». 

   21 червня відбувся круглий стіл «Вінниця – місто ефективних регулювань. Як досягти успіху?». В обговоренні взяла участь Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна. Також на заході були представники бізнесу, влади та громади. Йшлось про наявні виклики місцевого регуляторного середовища й бізнес-клімату у Вінниці, а також про можливі шляхи та інструменти формування ефективної місцевої політики розвитку підприємництва.

   12 грудня у приміщенні хабу «Місто змістів» відбувся публічний звіт щодо проміжних результатів роботи Відкритої регуляторної платформи. Учасниками заходу стали представники ОМС Вінницької області. Крім того, відбулась презентація проекту «Регуляторна мапа України» - фіналісту найбільшого національного конкурсу IT-проектів на основі відкритих даних Open Data Challenge.

Слайд7.JPG

   Також протягом року тривала співпраця з Державною регуляторною службою в рамках реалізації засад державної регуляторної політики виконавчими органами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, в рамках якої, опрацьовувались проекти регуляторних актів та були організовані спільні заходи.

   В цілому, стан реалізації засад державної регуляторної політики у Вінниці свідчить, що виконавчі органи Вінницької міської ради забезпечують виконання вимог чинного регуляторного законодавства, що, в свою чергу, сприяє вдосконаленню процесу правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень. 

   У 2019 році передбачається продовжити роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та забезпечити: 

  - продовження перегляду місцевих регулювань, в рамках роботи Комісії з перегляду місцевого регуляторного середовища з метою вдосконалення регуляторного середовища Вінницької міської ОТГ;

  - розробку та затвердження «Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Вінницькою міською радою, її виконавчим комітетом та міським головою»; 

  - підвищення кваліфікації виконавчих органів Вінницької міської ради в сфері здійснення засад державної регуляторної політики;

  - інформаційну відкритість та залучення громадськості до проведення регуляторних процедур, як під час обговорення проектів регуляторних актів, так і для проведення незалежної експертизи на етапі відстеження результативності дії. 

Слайд10.JPG


Рішення міської ради від 29.03.2019 №1623 "Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2018 році"