Керування дозволамиКерування дозволами

Регуляторна політика

герб.png

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2020 році

   

    Протягом 2020 року здійснювалось подальше впровадження державної регуляторної політики Вінницькою міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон). Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу проводилось з дотриманням вимог Закону та Постанови КМУ від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту». 

   Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону є одним з напрямків роботи департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради. 

   В рамках заходу «Дерегуляція підприємницької діяльності» Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки протягом 2020 року продовжувалась робота в напрямку покращення місцевого регуляторного середовища. 

      На виконання вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції Комісії з перегляду та виконавчих органів Вінницької міської ради, рішеннями Вінницької міської ради від 24.12.2020 №59 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік.  

       Водночас, у відповідності до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в 2020 році були проведені заходи з відстеження результативності регуляторних актів, а саме: 

   - базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 22.05.2020 №2254 «Про затвердження Правил благоустрою території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади»; 

  - повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету міської ради від 07.11.2019 №2758 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади»; 

    - періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 30.05.2014 №1719 «Про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг розташованих на території м. Вінниці»; 

     - періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 06.02.04 №584 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Вінниці» з врахуванням змін внесених рішенням міської ради від 01.07.2011№ 305; - періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 11.04.2014 №1673 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»; 

    - періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.12.2011 №2904 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Вінниці» (зі змінами в новій редакції рішення виконавчого комітету від 21.03.2013 №627). 

      Під час проведення заходів з відстеження ефективності було встановлено, що реалізація даних регуляторних актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затверджені. Підготовлені звіти, які згідно з вимогами чинного законодавства, оприлюднені на офіційному сайті Вінницької міської ради у розділі «Регуляторна політика». 

       Також, відповідно до Плану здійснення регуляторної діяльності на 2020 рік протягом року було розроблено та затверджено регуляторний акт – рішення Вінницької міської ради від 22.05.2020 №2251 «Про затвердження Правил благоустрою території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади». 

       В свою чергу, виконавчими органами постійно оприлюднюється перелік регуляторних актів Вінницької міської ТГ у машиночитному форматі на Порталі відкритих даних м. Вінниці opendata.gov.ua та на Єдиному державному веб- порталі відкритих даних data.gov.ua. 

         Також, протягом року тривала співпраця з Державною регуляторною службою в рамках реалізації засад державної регуляторної політики виконавчими органами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, в рамках якої, опрацьовувались проекти регуляторних актів. 

       В цілому, стан реалізації засад державної регуляторної політики у Вінниці свідчить, що виконавчі органи Вінницької міської ради забезпечують виконання вимог чинного регуляторного законодавства, що, в свою чергу, сприяє вдосконаленню процесу правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень. 

     У 2021 році передбачається продовжити роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та забезпечити: 

    - продовження перегляду місцевих регулювань, в рамках роботи Комісії з перегляду місцевого регуляторного середовища з метою вдосконалення регуляторного середовища Вінницької міської ТГ; 

     - інформаційну відкритість та залучення громадськості до проведення регуляторних процедур, як під час обговорення проектів регуляторних актів, так і для проведення незалежної експертизи на етапі відстеження результативності дії.


Рішення міської ради від 26.03.2021 № 287 "Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2020 році"