Керування дозволамиКерування дозволами

Регуляторна політика

герб.png

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2019 році

   Протягом 2019 року здійснювалось подальше впровадження державної регуляторної політики Вінницькою міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон). Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу проводилось з дотриманням вимог Закону та Постанови КМУ від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

  Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону є одним з напрямків роботи департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

   В рамках заходу «Дерегуляція підприємницької діяльності» Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки протягом 2019 року продовжувалась співпраця з експертним середовищем з питань регуляторної політики, а саме з громадською організацією «Центр громадської експертизи» та представниками Громадської ради при Державній регуляторній службі України. 

   Протягом 2019 року було проведено 3 засідання Комісії з перегляду місцевого регуляторного середовища, за результатами яких було опрацьовано 9 нормативно-правових актів та обговорено концепцію регуляторного акту «Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Вінниці», 4 регулювання рекомендовано до скасування. Також, в рамках роботи Комісії тривала робота щодо актуалізації «Положення про порядок підготовки регуляторних актів виконавчими органами міської ради у сфері господарської діяльності та його прийняття Вінницькою міською радою та її виконкому» прийнятого рішенням міської ради №1276 від 05.07.2005, затвердження нової редакції положення заплановало на ІІ квартал 2020 року.

     На виконання вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи пропозиції Комісії з перегляду та виконавчих органів Вінницької міської ради, рішеннями Вінницької міської ради від 29.11.2019 №2020 та №2021 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 2020 рік.

     У 2020 році планується розробка 7 нових регулювань в сфері затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів, розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, оренди комунального майна та ін. Вищезазначені рішення міської ради були оприлюднені у друкованому виданні «Вінницька газета» та на сайті Вінницької міської ради в розділі «Регуляторна політика». уляторна політика». 

       Водночас, у відповідності до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в 2019 році були проведені заходи з відстеження результативності регуляторних актів, а саме: 

   - періодичне відстеження регуляторного акту – рішення Вінницької міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Вінниці, затверджені рішенням Вінницької міської ради від 01.03.2011 №104 (зі змінами)»; 

    - періодичне відстеження регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради «Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, затверджені рішенням виконавчого комітету від 15.07.2010 №1505»; 

   - повторне відстеження регуляторного акту - рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 30.08.2018 №1839 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 31.01.2012 №203 (зі змінами)». 

      Під час проведення заходів з відстеження ефективності було встановлено, що реалізація даних регуляторних актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затверджені. Підготовлені звіти, які згідно з вимогами чинного законодавства, оприлюднені на офіційному сайті Вінницької міської ради у розділі «Регуляторна політика».

      Також, відповідно до Плану здійснення регуляторної діяльності на 2019 рік протягом року було розроблено та затверджено регуляторний акт – рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2120 «Про упорядкування зовнішнього вигляду будівель, вулиць і території, збереження історико-архітектурного середовища та створення сучасного інформаційного простору на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади». Окрім того, тривала робота щодо підготовки проектів регуляторних актів, затвердження яких заплановано на 2020 рік, а саме:

   - Порядок оформлення права користування земельними ділянками (на умовах оренди, сервітуту, суперфіції) та встановлення розмірів орендної плати, плати за встановлення земельного сервітуту, плати за договором суперфіціі за земельні ділянки комунальної власності на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади; 

     - Правила благоустрою на території Вінницької міської ОТГ.

      28 жовтня 2019 року за підтримки Вінницької міської ради відбувся семінар-презентація «Як покращувати місцевий бізнес-клімат за допомогою відкритих даних?». Захід був присвячений питанням цифровізації реалізації регуляторної політики, ефективному регулюванню та регуляторним відкритим даним, а також впливу відкритих даних на місцевий бізнес-клімат, а також технічним питанням оприлюднення регуляторних відкритих даних.

      В свою чергу, виконавчими органами постійно оприлюднюється перелік регуляторних актів Вінницької міської ОТГ у машиночитному форматі на Порталі відкритих даних м. Вінниці opendata.gov.ua та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua. 

      Також, протягом року тривала співпраця з Державною регуляторною службою в рамках реалізації засад державної регуляторної політики виконавчими органами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, в рамках якої, опрацьовувались проекти регуляторних актів та були організовані спільні заходи.

      В цілому, стан реалізації засад державної регуляторної політики у Вінниці свідчить, що виконавчі органи Вінницької міської ради забезпечують виконання вимог чинного регуляторного законодавства, що, в свою чергу, сприяє вдосконаленню процесу правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень. 

      У 2020 році передбачається продовжити роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та забезпечити: 

    - продовження перегляду місцевих регулювань, в рамках роботи Комісії з перегляду місцевого регуляторного середовища з метою вдосконалення регуляторного середовища Вінницької міської ОТГ; 

    - винесення на розгляд Вінницької міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Вінницькою міською радою, її виконавчим комітетом та міським головою» у ІІ кварталі; 

    - інформаційну відкритість та залучення громадськості до проведення регуляторних процедур, як під час обговорення проектів регуляторних актів, так і для проведення незалежної експертизи на етапі відстеження результативності дії. 


Рішення міської ради від 22.05.2020 №2232 "Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2019 році"