Керування дозволамиКерування дозволами

Стратегія розвитку "Вінниця 2020"

​СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ "Вінниця - 2020"

Місто Вінниця стоїть сьогодні перед непростими викликами вибору свого майбутнього з огляду на глобальні процеси соціально-економічних змін та формування демократичного суспільства в Україні. 
У цьому контексті перед Вінницею у першу чергу постає завдання визначення шляхів переходу від пострадянського до сучасного європейського міста. Це і є основною причиною для пошуку нового стратегічного бачення розвитку міста.
Підхід радянської політики до планування міст був повністю орієнтований на потреби промислової економіки. Типова модель міської структури базувалась на жорсткому  підході до функціонального зонування території міст, який передбачав чітке розмежування житлових масивів з комплексом типових багатоповерхових житлових будинків з одного боку і промислових об'єктів з іншого та забезпечення зв’язків між ними.  Таке «нединамічне» «промислове» заселення змушувало мешканців міст жити в звичному колі «житло – робота – житло». Наслідком цього є те, що пострадянські міста досі не в змозі забезпечити для своїх мешканців комфортні умови проживання. Такі міста здебільшого втратили свої історичні центри,  а рівень розвитку культури,  відпочинку та інфраструктури залишається в них і досі на недостатньому рівні.
Сучасні європейські міста орієнтуються на принципово інший підхід до міського розвитку, в основі якого – забезпечення гідних умов та високих стандартів якості повсякденного життя мешканців. Європейські міста намагаються формувати в усіх членів територіальної громади відчуття приналежності до єдиної спільноти, яка поділяє відповідальність за розвиток міста та дбає про захищеність і рівні можливості для всіх мешканців. До втілення саме такої моделі прагне Вінниця.
Для розробки цього стратегічного документа існують також інші важливі причини, пов'язані з процесами глобалізації. Вони вимагають підвищення конкурентоспроможності міста, визначення напрямків його соціального, культурного та економічного розвитку, розширення демократії   участі та забезпечення для всіх членів територіальної громади права вибору та можливості впливу на процес розвитку міста. 
Стратегія розвитку «Вінниця-2020» відображає нові амбітні цілі розвитку міста, які вказують шлях до досягнення його сталого майбутнього як динамічного та креативного міста для життя і роботи.  Мета Стратегії розвитку міста – перетворення Вінниці на сучасне європейське місто – вимагає принципової зміни підходів до усіх сфер його життєдіяльності.  Тому надзвичайно важливим є досягнення чіткого консенсусу всередині громади у питаннях, пов'язаних з баченням мети довгострокового розвитку міста та  його стратегічних пріоритетів.  
У процесах розвитку міста  важливу роль відіграють органи місцевого  самоврядування. Стратегія є основним керуючим документом для дій міської влади на шляху досягнення стратегічних цілей. Крім того, до процесу реалізації стратегії буде долучене широке коло зацікавлених сторін у межах їх сфер відповідальності. Їхня активна участь  надихатиме і мотивуватиме дії місцевої громади і  сприятиме тому, що Стратегія розвитку         «Вінниця-2020» буде надбанням усіх городян. 
Стратегія «Вінниця-2020» базується на Стратегічному плані соціально-економічного розвитку міста, розробленому у 2006 році, і Концепції стратегії розвитку «Вінниця-2020», розробленій у 2010 році,  галузевих стратегіях, напрацьованих за останні роки. Нова стратегія дасть можливість активізувати весь наявний потенціал міста Вінниці та відкрити нову сторінку його розвитку на користь вінничан, зацікавлених у створенні європейського міста та у відповідальному управлінні його розвитком.
Перелік документів для завантаження ​

1. №1405 від 30.08.2013 Про затвердження  Стратегії розвитку Вінниця- 2020.doc№1405 від 30.08.2013 Про затвердження Стратегії розвитку Вінниця- 2020.doc

2. Стратегія розвитку «Вінниця-2020» (брошура).pdfСтратегія розвитку «Вінниця-2020» (брошура).pdf