Актуальні оголошення: Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. №357 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці», зі змінами до нього
Керування дозволамиКерування дозволами

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. №357 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці»,  зі змінами до нього

На виконання статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 "Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" (зі змінами) здійснено періодичне відстеження результативності рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. №357 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади м. Вінниці», зі змінами до нього.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Рішення Вінницької міської ради  від 01.07.2011р. № 357 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади м. Вінниці» (зі змінами до нього).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Департамент комунального майна Вінницької міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Підставою для розроблення проекту рішення Вінницької міської ради від 01.07.2011р. №357 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності  територіальної громади м.Вінниці» (зі змінами до нього) була необхідність приведення у відповідність до чинного законодавства порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці, та в зв'язку зі змінами, що відбулися в загальній структурі виконавчих органів,  апараті міської ради та її виконавчого комітету (викладення в новій редакції "Концепції регулювання відносин, пов'язаних з орендою майна територіальної громади м. Вінниці" та "Положення про оренду комунального майна територіальної громади м. Вінниці", що були затверджені рішенням Вінницької міської ради від 30.03.2007р. №860).

Основними цілями прийняття проекту даного регуляторного акта є:

 • підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади м.Вінниці;
 • збільшення надходжень від оренди до бюджету територіальної громади м. Вінниці;
 • забезпечення прозорості та передбачуваності процедури набуття права на оренду комунального майна на конкурентній основі, виключення можливості тіньових процесів та зловживань з боку місцевих посадовців;
 • досягнення балансу інтересів: орендодавців щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, орендарів щодо можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької та іншої діяльності;
 • встановлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати через переважне використання конкурентних способів передачі майна в оренду;
 • забезпечення збереження історичної забудови міста;
 • забезпечення  розвитку  соціальної інфраструктури  шляхом  передачі  майна територіальної громади м. Вінниці в оренду і подальшої його приватизації;
 • поліпшення фінансового забезпечення реконструкції нежилого фонду міста;
 • сприяння приватизації орендованого майна.

4. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

5. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта застосований статистичний метод одержання результатів відстеження за 2015-2017 роки.

6. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких  відстежувалася  результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності даного регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації даних бухгалтерського обліку надходжень від орендної плати; кількість об'єктів оренди; результати проведених конкурсів на право оренди вільних об'єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Вінниці; кількість  наданих дозволів на здійснення невід'ємних поліпшень об'єкта оренди за рахунок власних коштів орендаря, врахування цих витрат  та способи їх відшкодування.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники
2015 рік​
2016 рік​2017 рік​
​Кількість об'єктів оренди, шт.
476​
473​475​
​Загальна площа об'єктів оренди, тис. м2
​167,8
112,7​92,4​
​Сума надходжень від оренди, тис. грн
11 785,8​
11 860,4​12 006,6​

Всього в оренді станом на 01.01.2018р. перебувало 475 об'єктів нерухомого майна загальною площею 92,365 тис. м2, з яких:

 • 229 орендарів  - суб'єктів підприємницької діяльності;
 • 127 орендаря - бюджетні організації;
 • 119 - інші орендарі.           

За період дії регуляторного акта відбулися зміни в структурі об'єктів оренди комунального майна, деякі об'єкти оренди після проведення поліпшень, викуплені, разом з тим відбулась передача об'єктів підприємств та установ з різних форм власності до комунальної власності територіальної громади міста.

Протягом періоду відстеження результативності регуляторного акта дозволи на проектування та проведення ремонтних робіт надавались: у 2015 році – на 11 об'єктів, у 2016 році – на 9 об'єктів, у 2017 році – на 7 об'єктів. По 17 об'єктам комунальної власності затверджені угоди щодо здійснення невід'ємних поліпшень орендованих приміщень за рахунок орендаря (2015 рік – 5 об'єктів, 2016 рік – 4 об'єктів, 2017 рік – 8 об'єктів).   

Разом з цим законодавством було передбачено, що у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого комунального майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) орендар одержує право на викуп такого майна, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за якою воно було передано в оренду, визначеною суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання для цілей оренди майна.

Так, у 2015 році приватизовано з урахуванням проведених невід'ємних поліпшень  3 об'єкта  оренди, у 2016 році – 4 об'єкта оренди,  за  2017 рік – 6 об'єктів оренди.

Введення нової процедури передачі  в оренду комунального майна на основі проведення конкурсу чи аукціону проводиться з метою підвищення ефективності використання комунального майна територіальної громади міста Вінниці, збільшення надходжень до міського бюджету від  оренди. Так, надання у 2015- 2017 р.р. об'єктів в оренду на конкурсній основі призвело до зростання стартової  орендної плати об'єкту за перший місяць оренди в середньому на 15%.

Запровадження оплати робіт по виготовленню незалежних (експертних) оцінок об'єктів оренди для визначення орендної плати за рахунок цільового Фонду міської ради для виготовлення технічної документації та правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки на об'єкти, орендарями яких є органи місцевого самоврядування, бюджетні організації;  громадські, благодійні, релігійні організації, заклади культури, освіти, охорони здоров'я,  фізкультури та спорту для дітей та юнацтва; депутати різних рівнів; творчі, народні спілки та художники;  міські комунальні підприємства, які обслуговують та утримують житловий фонд, а також є постачальниками комунальних послуг, займаються озелененням та благоустроєм міста;  суб'єкти господарювання, що діють на основі приватної власності, які обслуговують та утримують житловий фонд;  міські комунальні підприємства, які здійснюють харчування школярів призвело до підвищення позитивного сприймання громадськістю діяльності органів місцевого самоврядування. Так, за період 2015-2017р.р. проведено оплату робіт по виготовленню незалежних (експертних) оцінок на суму майже 185,656 тис. грн. (2015 рік – 55,330 тис. грн., 2016 рік – 39,986 тис. грн., 2017 рік – 90,340 тис. грн.)    

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі періодичного відстеження результативності зазначеного регуляторного акта можна зробити висновки, що рішення Вінницької міської ради  від 01.07.2011р. № 357 «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Вінниці», відповідає законодавству України та вимогам сучасності.  Дія регуляторного акта  змінила на краще ефективність використання комунального майна територіальної громади міста Вінниці; забезпечила прозорість та передбачуваність процедури набуття права на оренду комунального майна на конкурентній основі; зменшила фінансове навантаження при оформленні оренди комунального майна на орендарів, діяльність яких є соціально важливою для розвитку житлово-комунального господарства, культури, спорту та інших галузей на базі комунального майна територіальної громади м. Вінниці.