​Політика якості

 

Політика якості, антикорупції та інформаційної безпеки

Міжнародний сертифікат ISO 9001 2008 з антикорупційними вимогами.jpgОсновою функціонування виконавчих органів Вінницької міської ради є демократичні засади, визначені Конституцією України, а також волевиявленням територіальної громади міста Вінниці.

Метою органів місцевого самоврядування міста Вінниці є реалізація власних (самоврядних) завдань міста та делегованих законом повноважень.

Стратегічним завданням Вінницької міської ради та її виконавчих органів є надання високоякісних послуг відповідно до норм, передбачених законодавством, а також вимог самоуправління міста та індивідуальних вимог громадян. Захист інтересів та задоволення вимог громадян є необхідною умовою довіри населення до органів самоврядування міста Вінниці.

Основним засобом досягнення результативності та ефективності роботи є ґрунтовна підготовка заходів, пов’язаних з управлінням, наданням послуг, вдосконаленням та утриманням в належному стані інфраструктури міста, підтримка ініціативи громадськості міста. 

Нашим прагненням є запровадження системного моніторингу процесів життєдіяльності міста, визначення потенційних джерел помилок та потенційних корупційних загроз, їх попередження і в разі необхідності – усунення на початковому етапі. Також ми ставимо за мету співпрацю із сумлінними постачальниками товарів та послуг, що надаються територіальній громаді міста.

Ми будемо:

  • підтримувати розвиток економіки, орієнтуючись на співпрацю як з вітчизняними, так і з закордонними організаціями та інвесторами;
  • підвищувати свідомість працівників з метою ефективної діяльності органів місцевого самоврядування шляхом поглиблення культури організації, вдосконалення внутрішньої комунікації та систем мотивації;
  • сприяти підвищенню кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради в сфері ознайомлення і застосування методів праці, згідно з нормативною базою України, а також відповідно до європейських норм: управління якістю, протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки;
  • дотримуватись норм Кодексу поведінки посадової особи місцевого самоврядування Вінницької міської ради та постійно вдосконалювати його.
Забезпечення високого рівня функціонування міської влади, який відповідає вимогам громадян, є ключем до впровадження і зобов’язання до постійного вдосконалення системи управління якістю та протидії корупційним загрозам, згідно з вимогами європейської норми EN ISO 9001:2008, а також із вимогами чинного законодавства України.

Для забезпечення безпеки інформації в особистій сфері, а також безпеки матеріальних і нематеріальних активів, здійснюються відповідні заходи, щоб відповідати вимогам європейської норми ISO/IEN 27001:2005, чинного законодавства, територіальної громади та іншим вимогам, що випливають з умов діяльності самоврядування міста.

Ми запевняємо, що всі програми, цілі, пріоритети та зобов’язання, які витікають із Політики якості, антикорупції та інформаційної безпеки, будуть сформульовані керівництвом виконавчого органу та доведені до відповідних організаційних рівнів.

Політика якості прийнята рішенням міської ради №2476 від 04.09.2009р.

Сертифікат_BSI_072016.pdf