Актуально: Оголошення про організацію та проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по проведенню конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Вінницькій міській об’єд
Керування дозволамиКерування дозволами

Оголошення про організацію та проведення конкурсу на визначення підприємства (організації)  для здійснення функцій робочого органу по проведенню конкурсів на перевезення пасажирів  на автобусних маршрутах загального користування у Вінницькій міській об’єд

Оголошення про організацію та проведення конкурсу на визначення підприємства (організації)  для здійснення функцій робочого органу по проведенню конкурсів на перевезення пасажирів  на автобусних маршрутах загального користування у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді

Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 20.12.2018 р. № 2835 «Про проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по проведенню конкурсів на перевезення пасажирів  на автобусних маршрутах загального користування у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді» конкурсний комітет оголошує проведення відкритого конкурсу. Організатором є виконавчий комітет Вінницької міської ради.

Документи на конкурс, які визначені в «Умовах проведення конкурсу на визначення підприємства (організації)  для здійснення функцій робочого органу по проведенню конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді», будуть прийматися в робочі дні до 13.00   04 лютого 2019 року з дня оприлюднення цього оголошення за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 59, кімната 534. 

Документи подаються у конверті, на якому претендент зазначає свою назву та адресу з поміткою «Заява на участь у конкурсі».

Початок проведення конкурсів 7 лютого 2019 року о 10.00. Місце проведення конкурсів – зала засідань виконавчого комітету. Телефони для довідок : 59-51-37, 59-51-35.

УМОВИ
проведення   конкурсу   на   визначення   підприємства   (організації)  для здійснення функцій робочого органу по  проведенню  конкурсів на  перевезення пасажирів  на  автобусних  маршрутах загального користування у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді

Загальні положення

1. Ці умови визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по проведенню конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (далі – Конкурс) та розроблені відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови  Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 3 грудня 2008 р. №1081.
2. Метою проведення Конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по проведенню Конкурсів. 
3. У Конкурсі можуть брати участь підприємства (організації) що мають фахівців та досвід роботи не менше 3 років з питань організації пасажирських перевезень.
4. До участі у Конкурсі не допускаються підприємства (організації), які:
4.1. Визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство. 
4.2. Не мають фахівців і досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень, чи мають досвід роботи  менше 3 років. 
4.3. Подали для участі в Конкурсі неправильно оформлені або такі, що містять недостовірну інформацію документи.
4.4. Надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

Підготовка Конкурсу

5. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення Конкурсу приймає  Організатор.
6. Організатором  є виконавчий комітет Вінницької міської ради. Для підготовки та проведення Конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет.
7. Персональний склад конкурсного комітету затверджується рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради. 
8. Конкурсний комітет не пізніше як за 30 днів до початку Конкурсу  розміщує  в засобах  масової  інформації  оголошення про проведення Конкурсу, в якому міститься необхідна для учасників Конкурсу інформація, а саме:
8.1.  Найменування організатора.
8.2.  Найменування та основні вимоги до підприємств (організацій) – учасників Конкурсу.
8.3.  Умови проведення Конкурсу.
8.4.  Строк подання та адреса, за  якою подаються документи на Конкурс.
8.5.  Місце, дата i час проведення Конкурсу.
8.6.  Телефон для довідок з питань проведення Конкурсу.
8.7.  Форма заяви на участь у Конкурсі.

Подання документів на Конкурс

9. Для участі у Конкурсі претендент подає такі документи:
9.1 Заяву на участь у Конкурсі, в якій вказуються назва, адреса та реквізити підприємства (організації). 
9.2  Копію Статуту підприємства (організації) чи іншого документа, що підтверджує досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень.
9.3 Конкурсні пропозиції щодо підготовки матеріалів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а саме: розробку умов проведення конкурсів, паспортів автобусних маршрутів, проведення аналізу одержаних від учасників конкурсу пропозицій та їх оцінки, підготовку договорів для укладання Організатором із переможцями конкурсів на перевезення пасажирів та інших матеріалів. 
10. Усі документи претендент подає в конверті, на якому зазначає свою назву та адресу  з поміткою «Заява на участь у конкурсі».
11. Подання документів на Конкурс припиняється після закінчення терміну визначеного в оголошенні про проведення Конкурсу. Документи, які надійшли після встановленого терміну, не розглядаються.
12. Конверти з документами на Конкурс розкриваються на засіданні конкурсного комітету. Подані на Конкурс документи реєструються конкурсним комітетом у журналі обліку.
13. Документи, подані не в повному обсязі не реєструються i повертаються претендентам із зазначенням причин.
14. Претендент може відкликати заяву на участь у Конкурсі до дня проведення Конкурсу. 
15. Конкурсний комітет за дорученням - Організатора має право організувати комісійну перевірку (із залученням відповідних фахівців) достовірності представлених претендентом документів відповідно до чинного законодавства. У випадку, якщо подана інформація недостовірна, претендент до участі в Конкурсі не допускається.
16. Підприємство (організація), яке потребує роз’яснень щодо надання необхідних документів для участі у Конкурсі або умов проведення Конкурсу, має право звернутись до робочого органу конкурсного комітету, який зобов’язаний дати роз’яснення в письмовій формі, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення терміну подання документів (за умови своєчасного подання письмового запиту особою, яка потребує роз’яснень). Умови Конкурсу можуть бути роз’яснені також шляхом проведення конференції, яку організовує  Організатор.

Хід проведення Конкурсу та визначення переможця

17. Після реєстрації конкурсним комітетом документів, поданих претендентами для участі в Конкурсі, на черговому засіданні члени конкурсного комітету оцінюють пропозиції претендентів, документи яких були зареєстровані.
18. На засідання конкурсного комітету запрошуються вci претенденти, у присутності яких оголошують конкурсні пропозиції. Претендентам надається право  обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій.
19. У разі відсутності на конкурсі представника претендента конкурсний комітет розглядає пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.
20. Переможцем Конкурсу визначається претендент, який відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити належну якість організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету за вигідними для Організатора цінами та за оцінкою конкурсного комітету зайняв перше місце. У разі відмови цього претендента, учасник Конкурсу, який зайняв наступне місце рахується переможцем Конкурсу. Рішення про результати Конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.
21. Переможець Конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього вcix претендентів.
22. Хід проведення Конкурсу та рішення конкурсного комітету оформляються протоколом, який підписує  голова  та секретар конкурсного комітету. Копії протоколу в триденний термін надсилаються Організатору. Виписки з протоколу на вимогу учасників Конкурсу надсилаються  в триденний термін.

Оформлення переможцем Конкурсу необхідних документів

23. Переможець Конкурсу у п’ятиденний термін після отримання результатів проведення конкурсу укладає із Організатором договір на організацію забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по проведенню конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді (далі Договір) терміном на 3 роки, в якому визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, питання організації роботи в період підготовки та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді.
24. При відмові переможця Конкурсу від укладення Договору на організацію забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по проведенню конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді у зазначений термін (або його відмови від укладання Договору) такий договір може бути укладений з претендентом, який зайняв наступне місце. 

Розгляд спорів та відповідальність за порушення чинного законодавства 

25.  Спори, що виникають за результатами Конкурсу, розв’язуються в установленому законодавством  порядку.