​Виконавчі органи ради

 

Витяг з Регламенту виконавчих органів Вінницької міської ради

Розділ 2. Основи діяльності виконавчого комітету міської ради

1. Виконавчим органом міської ради є її виконавчий комітет, який утворюється  міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради  виконавчий комітет здійснює свої повноваження до затвердження нового складу виконавчого комітету.

2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету визначається та затверджується радою за пропозицією міського голови.

3. Виконавчий комітет утворюється у складі міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, керівників відділів, департаментів та інших виконавчих органів міської ради, інших осіб.

До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

4. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

5. Виконавчий комітет міської ради є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у фінансових установах.

6. Виконавчий комітет міської ради виконує такі повноваження:

6.1. Здійснює поточне та  квартальне  планування заходів у виконавчих органах міської ради та місті, щорічно розробляє та затверджує перелік питань, які плануються на розгляд виконавчого комітету.

6.2. Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, а також інших рішень, що вносяться на розгляд міської ради.

6.3. Координує діяльність відділів, департаментів та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

6.4. Заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності.

6.5. Має право змінювати або скасовувати прийняті ним рішення, а також накази підпорядкованих йому відділів, департаментів, інших виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб.

6.6. Забезпечує вирішення всіх питань, які віднесені до його компетенції чинним законодавством України.

6.7. Здійснює делеговані міською радою повноваження.

6.8. Є незалежним у виборі форм і методів при здійсненні своєї виконавчої діяльності.

Ознайомитись з повною версією документу Ви можете, завантаживши файл:

№27 05-01-2017 Про Регламент виконавчих органів міської ради.pdf

Кодекс етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування Вінницької міської ради та створення комісії з етики