Відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради

 P1010006.JPG
Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції.

 • організовує і проводить культурно-масові, освітньо-виховні заходи серед широких верств населення, залучає їх до занять фізкультурою, забезпечує пропаганду здорового стилю життя;

 • приймає участь у організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

 • забезпечує організацію та приймає участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;

 • сприяє відкриттю і розвитку сучасних гуртків з інтерактивними, творчими, розвиваючими програмами для дітей та молоді;

 • залучає в установленому порядку дитячі, молодіжні, оздоровчі, інші громадські та благодійні організації до реалізації програм, спрямованих на поліпшення становища дітей та молоді, організації змістовного дозвілля;

 • розробляє і забезпечує разом з іншими органами виконавчої влади заходи, направлені на зменшення негативних проявів в молодіжному середовищі, підвищення соціального і культурного рівня молоді;

 • співпрацює в межах своєї компетенції з вищими, загальноосвітніми, професійно-технічними та спеціальними навчальними закладами, органами студентського і учнівського самоврядування, громадськими організаціями і творчими спілками;

 • організовує та сприяє розвитку системи інформаційно-рекламного забезпечення з питань туризму та розвитку туристичної інфраструктури;

 • організовує та бере участь у туристичних ярмарках, виставках, фестивалях, зльотах, видає та розповсюджує рекламно-інформаційні матеріали (багатомовні буклети, брошури, путівники, листівки, електронні диски, довідники, карти-схеми, інтернет-матеріали, інтернет-сайти, відео-матеріали, інше) про місто, туристичні об’єкти, готелі, підприємства туристичної інфраструктури, туристичні атракції і фестивалі з метою висвітлення туристичного потенціалу міста;

 • вживає заходів щодо розширення міжнародного туризму, подає в установленому порядку пропозиції щодо укладання міжнародних договорів з питань співробітництва в галузі туризму та забезпечує їх реалізацію, бере участь у міжнародних програмах розвитку туризму, обміну між містами-побратимами;

 • приймає участь у вирішенні програм транспортного обслуговування туристів, подає пропозиції щодо облаштування туристичної інфраструктури;

 • організовує туристично-краєзнавчі та інформаційно-туристичні заходи для населення;

 • вивчає, узагальнює та поширює  передовий досвід в галузі туризму, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції, інші заходи щодо обміну досвідом з питань туристичної діяльності;

 • аналізує та узагальнює практику роботи підприємств та організацій туристичної індустрії усіх форм власності;

 • вживає в межах своєї компетенції заходи щодо створення ефективної системи туристичної і екскурсійної діяльності, розвитку нових видів туризму, сприяє розробці нових туристичних маршрутів;

 • сприяє забезпеченню внутрішньої конвертованості туристичних послуг шляхом підвищення їх якості та розширення асортименту з метою задоволення потреб як внутрішнього, так і іноземного туризму, поліпшення умов обслуговування туристів;

 • приймає участь у організації приміських зон короткочасного відпочинку, створенні нових рекреаційних зон місцевого значення;

 • координує діяльність підприємств, установ та організацій усіх форм власності, санаторіїв, пансіонатів, баз відпочинку, інших закладів оздоровлення і відпочинку відповідно до компетенції, в межах та порядку, визначеному чинним законодавством;

 • представляє туристичний продукт Вінниці на туристичних ярмарках, фестивалях, виставках, салонах.

Контактні телефони: 59-52-83 E-mail: molod@vmr.gov.ua, tourism@vmr.gov.ua.