​Департамент архітектурно-будівельного контролю

Метою Департаменту є здійснення відповідно до Закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні завдання:

  • Забезпечення реалізації  державного архітектурно-будівельного контролю у випадках, визначених чинним законодавством;
  • Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями, а також особами, відповідальними за здійснення авторського та/або технічного нагляду, вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, під час виконання підготовчих та будівельних робіт;
  • Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві;
  • Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком.