Туризм

 

Туризм.jpgТуризм — тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування. Напрямком туризм займається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ужгородський національний університет, Київський національний торгівельно-економічний університет, Інститут Туризму ФПУ, Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського, МАУП, Львівський державний університет фізичної культури, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний авіаційний університет, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та інші вищі навчальні заклади України.

Туризм проявляється як форма суспільного споживання специфічних благ, послуг та товарів, що об'єктивно розвинулась внаслідок соціологізації відтворювальної функції, утворивши галузь діяльності зі створення цього специфічного продукту та організації його споживання, яка за кінцевим призначенням та характером діяльності належить до споживчих галузей господарства.